Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Potencjał innowacyjny

Zespół realizuje prace badawcze i rozwojowe w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, wchodzi w skład Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych Technologii i aktualnie blisko współpracuje z trzema jednostkami gospodarczymi polskiego przemysłu chemicznego nieorganicznego:
  1. Zakłady Chemiczne POLICE S.A. 
  2. Soda Polska CIECH S.A.
  3. FOSFAN S.A.

Ponadto w ciągu ostatnich 15 lat Zespół zrealizował dwa programy badawcze we współpracy z angielskimi ośrodkami badawczo-rozwojowymi Unilever Port Sunlight oraz Syngenta Ltd. 

Podstawowy potencjał innowacyjny Zespołu opiera się na nowoczesnej wiedzy w zakresie procesów transportu pędu, ciepła i masy w urządzeniach technologii chemicznej oraz pokrewnych. Szczególnie ważne zastosowanie znalazły narzędzia ilościowej, teoretyczno-doświadczalnej analizy statyki i kinetyki procesów transportu z towarzyszącymi reakcjami chemicznymi. Wykorzystanie podstaw teoretycznych wsparte eksperymentami z zakresu mechaniki płynów, termodynamiki chemicznej i technicznej umożliwia innowacyjną modyfikację i optymalizację tych procesów.

Zespół prowadzi obecnie prace eksperymentalne procesów technologii nieorganicznej w Laboratorium Procesów Reaktorowych wyposażonym w sterowany komputerowo zestaw ciśnieniowego reaktora i nowoczesną aparaturę analityczną. Ponadto dysponuje zestawem anemometru laserowego do eksperymentalnej weryfikacji modeli hydrodynamicznych. Drugą grupę stosowanych w Zespole narzędzi badawczych procesów transportu tworzą światowej klasy komercyjne programy do modelowania numerycznego w zakresie: i) analizy warunków pracy i optymalizacji systemów procesowych – ciągów technologicznych, ii) numerycznej mechaniki płynów do określania intensywności wymiany ciepła i masy w aparaturze procesowej oraz iii) przewidywania warunków równowagi fazowej złożonych mediów stosowanych w technologii chemicznej i pokrewnych.

Do przykładowych, zrealizowanych lub kontynuowanych prac innowacyjnych można zaliczyć:
  • opracowanie implementacji modelowania wieloskalowego obejmującego zakres od skali molekularnej po ciąg technologiczny. W ramach projektu rozwojowego, ukierunkowanego na przemysł sodowy i nawozowy, zrealizowano nowatorskie modelowanie systemu procesowego poprzez integrację dwóch narzędzi numerycznych: do symulacji procesów typu flowsheetingowego oraz numerycznej dynamiki płynów. Uzyskane szczegółowe informacje o przebiegu procesów transportu i reakcji, wsparte modelowaniem statyki procesów reaktorowych, doprowadziły do wniosków o kierunku modernizacji reaktorów. 
  • rozwój realizacji technicznej koncepcji oszczędnej energetycznie i przyjaznej środowisku metody wytwarzania nawozów amonowych dla rolnictwa. Te prace zostały poparte uzyskaniem przyznanego patentu oraz ufundowaniem projektu badawczego rozwojowego. Efektem pierwszego etapu kontynuowanych prac innowacyjnych jest potwierdzenie możliwości realizacji tego oszczędnego dwustopniowego procesu ciśnieniowego, określenie wymaganych parametrów mediów oraz zadań aparatury procesowej. 
  • analizę egzergetyczną w celu optymalizacji nakładów energetycznych w wytwórni bieli tytanowej oraz w węźle syntezy mocznika w ZCh POLICE. W tych pracach wykorzystuje się nowoczesne modele termodynamiczne złożonych mediów technologicznych. Celem badań jest ocena bilansów energetycznych i egzergetycznych, a następnie wykrycie źródeł istotnych strat egzergii oraz wskazanie innowacyjnych sposobów ich niwelacji.
  •  prace przygotowawcze do zastosowań hybrydowych ogniw paliwowych wykorzystujących paliwa wysoko-wodorowe w chemicznych systemach technologicznych.


Równolegle do prowadzonych prac ukierunkowanych na rozwiązywanie praktycznych problemów przedsiębiorstw branży chemicznej jest realizowane w Zespole kształcenie nowych kadr badawczych w ramach 4 prac doktorskich ściśle związanych z wymienionymi pracami innowacyjnymi.