Mgr inż. Małgorzata Czernuszewicz

obrazek

Doktorantka
Zakład Projektowania Systemów i Optymalizacji Procesowej
Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 42
70-065 Szczecin
e-mail