Projekty badawcze

  • Stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego”, 2011 r.
  • Stypendium Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach programu: Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie, 2010 r.
  • Praktyka studencka w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinie 2009 – 2010 r.
  • Udział w projekcie badawczym rozwojowym: Optymalizacja systemów przemysłu chemicznego nieorganicznego drogą modelowania wieloskalowego, 2007 – 2010 r.
  • Udział w projekcie: Ocena celowości prac optymalizacyjnych w części czarnej procesu produkcji bieli tytanowej, Zakłady Chemiczne Police, od 01.08.2007 r. do 30.09.2007 r.
  • Staż w Pracowni Chemicznej Działu Kontroli Jakości, Vetoquinol BIOWET Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski, od 01.07.2006 r. do 31.08.2006 r.