Wykształcenie

2009 – 2010Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
2007 -Uczestnik studiów doktoranckich
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Temat pracy doktorskiej:
 Modelowanie CFD części chłodniczej kolumny karbonizacyjnej. 
2002 - 2007Studia magisterskie
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Specjalizacja: Informatyka Procesowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Temat pracy dyplomowej:
Modelowanie numeryczne części krystalizacyjnej kolumny karbonizacyjnej.