Lista publikacji

Publikacje


 1. Czernuszewicz M., Jaworski Z. (2012) Modelowanie numeryczne procesu przenoszenia masy w przeciwprądowym reaktorze półkowym, Materiały konferencyjne III Ogólnopolskie Sympozjum Reaktory Wielofazowe i wielofunkcyjne dla procesów chemicznych i Ochrony Środowiska Warszawa – Serock, 10–12.10.2012. ISBN 978-83-906658-9-4. 
 2. Jaworski Z., Czernuszewicz M. (2012) Liquid – solid equilibrium for the NaCl – NaHCO3 – Na2CO3 – H2O system at 45oC. Validation of the Mixed – Solvent Electrolyte model. Paper 195.pdf, Proceed. of the 39thInternational Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (on CD-ROM) Tatranske Matliare, 21–25.05.2012r. ISBN 978-80-89475-04-9.
 3. Jaworski Z., Czernuszewicz M., Gralla Ł. (2011) A comparative study of thermodynamic electrolyte models applied to the Solvay soda system. Chemical and Process Engineering, 32 (2), 135–154. DOI: 10.2478/v10176-011-0011-9.
 4. Jaworski Z., Czernuszewicz M., Gralla Ł. (2010) A comparative study of two thermodynamic models applied to solutions of the NH3–H3PO4–H2O and NH3–CO2–NaCl–H2O systems. Chemical and Process Engineering, 31 (4), 789–811.
 5. Czernuszewicz M. (2010) Modelowanie numeryczne procesów zachodzących w części krystalizacyjnej kolumny karbonizacyjnej. Tom I red. Renata Błasik – Grudzień, Szczecin: Wojewódzki Urząd Pracy, s. 439 – 444. ISBN 978-83-61985-02-0.
 6. Klejny M., Jaworski Z., Zakrzewska B., Gralla Ł. (2009) Modelowanie numeryczne układu gaz–ciecz w reaktorze półkowym o przepływie przeciwprądowym, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 6, 109–110.
 7. Gralla Ł., Jaworski Z., Zakrzewska B., Klejny M. (2009) Modelowanie numeryczne przepływu w reaktorze rurowym z krzyżowym wlotem składników dla układu ciecz–gaz, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 6, 74–75.
 8. Klejny M., Jaworski Z., Zakrzewska B., Gralla Ł. (2008) Zastosowanie rozszerzonego modelu UNIQUAC do opisu równowagi procesu karbonizacji w technologii sody amoniakalnej. Współczynniki aktywności w fazie ciekłej. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, Gliwice, zeszyt 11, str. 43–53. PL ISSN 1509-0760.


Udział w konferencjach:


 1. III Ogólnopolskie Sympozjum Reaktory Wielofazowe i Wielofunkcyjne dla Procesów Chemicznych i Ochrony Środowiska, Warszawa – Serock, 10 – 12.10.2012 r.
 2. 39thInternational Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, 21 – 25.05.2012 r.
 3. Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych”, Wieżyca k/Gdańska, 12 – 14.06.2011 r.
 4. CONFERENCE SymKom 2009, Spotkanie użytkowników oprogramowania firmy ANSYS, Warszawa, 30.10.2009 r.
 5. IX Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 17 – 19.06.2009 r.
 6. II Ogólnopolskie Sympozjum nt. „Reaktory Wielofazowe i Wielofunkcyjne dla Procesów Chemicznych i Ochrony Środowiska”, Ustroń – Jaszowiec, 15 – 17.10.2008 r.