Wykształcenie

Obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 18 grudzień 2012

Temat rozprawy doktorskiej: Modelowanie fluktuacji prędkości i stężenia w przepływie burzliwym ciecz-ciecz w mieszalniku statycznym

1.10.2008 – 18.12.2012 – Studia doktoranckie z Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii I Inżynierii Chemicznej 

Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, październik 2008

Mgr inż. w dziedzinie Inżynieria Chemiczna i Procesowa, czerwiec 2005 Tytuł pracy magisterskiej: Analiza parametryczna cyklicznego układu TSA z recyklem gazu.

Studia magisterskie na kierunku: Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2000-2005.
Specjalizacja: Informatyka Procesowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej.