Lista publikacji


 1. Jaworski Z., Murasiewicz H., Pianko-Oprych P., "Large Eddy Simulation of the turbulent liquid-liquid flow in a Kenics static mixer", 10th International Conference on Multiphase Flow in Industrial Plant, Museo Diocesano, Tropea, Italy, 20-22 wrzesień 2006
 2. Murasiewicz H., "The Large Eddy Simulation modeling of the turbulent liquid-liquid flow in a static mixer." NanoMemCourse EF1: "Nanostructured materials and membranes, synthesis and characterization", Saragossa, Hiszpania, 7-16 listopada 2007
 3. Jaworski Z., Murasiewicz H., "CFD simulations of the turbulent liquid - liquid flow in a Kenics static mixer." 11th International Conference on Multiphase Flow In Industrial Plant, Palermo, Włochy 7-10 wrzesień 2008
 4. Jaworski Z., Murasiewicz H., (2008), "Modelowanie fluktuacji przepływu burzliwego dwufazowego ciecz-ciecz w mieszalniku statycznym typu Kenics." XI Ogólnopolskie Seminarium "Mieszanie", Łódź-Rogowo, 15-18 wrzesień 2008
 5. Jaworski Z., Murasiewicz H., (2008), "Modelowanie numeryczne RANS i URANS przepływu burzliwego typu ciecz-ciecz w mieszalniku Kenics." 17 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Procesowa i Budowa Aparatury Chemicznej, Kraków, 7-9 październik 2008
 6. Jaworski Z., Murasiewicz H., "Modelowanie numeryczne RANS i URANS przepływu burzliwego typu ciecz-ciecz w mieszalniku Kenics." Czasopismo Techniczne. Mechanika/ Politechnika Krakowska, z.5-M, 187-201, 2008.
 7. Jaworski Z., Murasiewicz H., "CFD simulations of the turbulent liquid - liquid flow in a Kenics static mixer." Multiphase Science and Technology, 21(1-2), 37-50, 2009
 8. Jaworski Z., Murasiewicz H., "Modelowanie fluktuacji przepływu burzliwego dwufazowego ciecz-ciecz w mieszalniku statycznym typu Kenics", Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1(40), 98-100, 2009.
 9. Murasiewicz H., Jaworski Z., "Transient CFD simulations of turbulent liquid - liquid flow in a Kenics static mixer. Radial and tangential velocities", Polish Journal of Chemical Technology, 11(2), 36-40, 2009, link do strony
 10. Jaworski Z., Murasiewicz H., "LES and URANS modelling of turbulent liquid - liquid flow in a static mixer: turbulent kinetic energy and turbulence dissipation rate." 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatrańskie Matriale, Słowacja, 25-29 maj 2009
 11. Murasiewicz H., Jaworski Z., "Numerical study of turbulent multiphase flow through a static mixer using LES and RANS methods." VIII Workshop "Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems", Wieżyca k/Gdańska, 31.05-2.06.2009,
 12. Jaworski Z., Murasiewicz H., "LES and URANS modelling of turbulent liquid-liquid flow in a static mixer: Turbulent kinetic energy and turbulence dissipation rate." Chemical Papers vol. 64, no. 2, pp. 182-192, 2010, ISSN 0366-6352. 
 13. Murasiewicz H., Jaworski Z.: Modelowanie metodami URANS i LES przepływu dwufazowego w mieszalniku statycznym z wkładkami typu Kenics. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 3, s. 79-80, 2010, ISSN 0368-0827.
 14. Murasiewicz H., Numeryczne modelowanie CFD przepływu dwufazowego typu ciecz-ciecz w mieszalniku statycznym. Inwestycja w wiedzę. T. 2 red. Renata Błasiak - Grudzień 2010, Szczecin: Wojewódzki Urząd Pracy, s. 197-202, 2010, ISBN 978-83-61985-02-0.
 15. Jaworski Z., Murasiewicz H., Zakrzewska B.: CFD modelling of turbulent flow and heat transfer in a static mixer. Large eddy simulation. Proc. ASME-ATI-UIT 2010 Conference, pp. 1057-1062, 16-19 May, Sorrento, Italy, ISBN 978-884672659-9.
 16. Murasiewicz H., Jaworski Z.: An experimental study of the turbulent flow field in Kenics static mixer by Laser Doppler Anemometry. Proceedings of 38th International Conference of Slovak Society Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia: Slovak Society of Chemical Engineering, s. 237-246, 2011, ISBN 978-80-227-3503-2.
 17. Jaworski Z., Murasiewicz H.: An experimental and nemerical investigation on the liquid flow in a Kenics static mixer. Proceedings of 39th International Conference of Slovak Society Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia: Slovak Society of Chemical Engineering, s. 319-327, 2012 ISBN 978-80-89475-04-9.
 18. Jaworski Z., Murasiewicz H.: Numerical and experimental studies of liquid-liquid mixing in a Kenics static mixer. Proceedings of 14th European Conference on Mixing Edited by Jerzy Bałdyga, Warszawa, s. 181-186, 2012, ISBN 978-83-906658-8-7.
 19. Murasiewicz H., Jaworski Z., Peryt-Stawiarska S.: Badania eksperymentalne pola prędkości przepływu burzliwego w mieszalniku statycznym Kenics. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 3, s. 206-207, 2013, ISSN 0368-0827.
 20. Murasiewicz H., Jaworski Z.: Investigation of turbulent flow field in a Kenics static mixer by Laser Doppler Anemometry. Chemical Papers vol. 67, no. 9, pp. 1188-1200, 2013, ISSN 0366-6352.
 21. Murasiewicz H., Modelowanie fluktuacji prędkości i stężenia w przepływie burzliwym ciecz-ciecz w mieszalniku statycznym Inwestycja w innowacje. T. 2 red. Renata Błasiak - Grudzień 2013, Szczecin: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, s. 235-240 2 235-240, 2013, ISBN 978-83-61985-16-7.
 22. Murasiewicz H., Jaworski Z., Baniukiewicz P.: Zastosowanie analizy spektralnej oraz transformaty falkowej do analizy przepływu burzliwego w mieszalniku statycznym Kenics. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 6, s. 545-547, 2013, ISSN 0368-0827.
 23. Peryt-Stawiarska S., Murasiewicz H., Jaworski Z.: Analiza charakterystyk reologicznych płynu nienewtonowskiego na przykładzie wodnego roztworu soli sodowej karboksymetylocelulozy (CMC). Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 3, s. 165-166, 2014, ISSN 0368-0827.


Udział w konferencjach: 1. XI Ogólnopolskie Seminarium "Mieszanie", Łódź-Rogowo, 15-18 wrzesień 2008
 2. 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatrańskie Matriale, Słowacja, 25-29 maj 2009
 3. VIII Workshop "Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems", Wieżyca k/Gdańska, 31.05-2.06.2009
 4. 38th International Conference of SSCHE, Tatranské Matliare, Słowacja, 23-27 maj, 2011
 5. XII Ogólnopolskie Seminariun nt: “MIESZANIE” Szczecin-Międzyzdroje, 6 - 9 czerwca, 2011
 6. 14th European Conferences on Mixing, Warszawa, 10-13 wrzesień, 2012
 7. XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Szczecin-Kołobrzeg,2-6 września, 2013 r