dr hab inż. Paulina Pianko - Oprych

obrazek

Adiunkt
Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 42
71-065 Szczecin
e-mail