Nagrody i wyróżnienia

  • stypendium w ramach projektu pt.: „Czas na staż II – dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem” organizowanego przez ZUT w Szczecinie, RCIiTT, 1.12.2013 – 28.02.2014 r.
  • stypendium w ramach projektu pt.: „Staże i szkolenia drogą do komercjalizacji wiedzy” organizowanego przez Politechnikę Poznańską, 1.05.2013 – 31.10.2013 r.
  • stypendium w programie stażowo-szkoleniowym pt.: „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization”, Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley, USA, 15.10.2012 – 14.12.2012 r.  
  • stypendium dla wybitnego młodego naukowca na lata 2011-2014, MNiSW, Nr 16/E-665/STYP/6/2011, 16.11.2011 – 30.09.2014 r.
  • nagroda indywidualna III stopnia  JM Rektora ZUT – decyzja 2011/2 z dnia 15.10.2012 r. za osiągnięcia naukowe w roku 2011 r. 
  • stypendium z własnego funduszu stypendialnego - decyzja RBR - 26/09, 15.06.2009 r.
  • stypendium z własnego funduszu stypendialnego - decyzja RBR - 45/09, 16.12.2009