Projekty badawcze

• Kierownik zadań w ZUT w projekcie europejskim nr 621213 w ramach 7 Programu Ramowego, tytuł projektu: „Połączenie stosu SOFC w celu wydajnej produkcji energii elektrycznej i ciepła”, 01.03.2014 - 28.02.2017.
          
• Kierownik zadań w ZUT w projekcie europejskim nr 325323 w ramach 7 Programu Ramowego, tytuł projektu: „SAFARI – SOFC stałotlenkowe ogniwa paliwowe jako pomocnicze źródła energii zasilające ciężarówki”, 01.01.2014 - 31.12.2016.

• Główny wykonawca w projekcie międzynarodowym współfinansowanym Nr 2750/7.PR/2013/2, tytuł projektu: „SAPIENS – pomocnicze zasilacze SOFC w rozwiązaniach hałasu i emisji”, kierownik zadań projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Z. Jaworski, 01.11.2012 - 31.10.2015.

• Kierownik zespołu badawczego w ZUT w projekcie europejskim nr 303415 w ramach 7 Programu Ramowego, tytuł projektu: „SAPIENS – pomocnicze zasilacze SOFC w rozwiązaniach hałasu i emisji”, kierownik zadań projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Z. Jaworski, 01.11.2012 - 31.10.2015.

• Główny wykonawca w projekcie międzynarodowym współfinansowanym Nr W203/7.PR/2011, tytuł projektu: „Rozwój systemu zasilania wyposażonego w stało-tlenkowe rurowe ogniwa paliwowe i integracja do układu bezzałogowego pojazdu (mini-UAV)”, kierownik zadań projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Z. Jaworski, 01.12.2011 - 30.11.2014.

• Kierownik zespołu badawczego w ZUT w projekcie europejskim nr 278629 w ramach 7 Programu Ramowego, tytuł projektu: „Rozwój systemu zasilania wyposażonego w stało-tlenkowe rurowe ogniwa paliwowe i integracja do układu bezzałogowego pojazdu (mini-UAV)”, kierownik zadań projektu w ZUT: prof. dr hab. inż. Z. Jaworski, 01.12.2011 - 30.11.2014.

• Wykonawca w projekcie rozwojowym N R14 0116 10, tytuł projektu: "Oczyszczanie odlotowych gazów przemysłowych z lotnych związków organicznych (LZO) za pomocą plazmy niskotemperaturowej z zastosowaniem reaktorów koronowych i/lub reaktorów hybrydowych koronowo-katalitycznych", kierownik projektu: dr inż. W. Paterkowski, 1.11.2010-31.10.2014

• Główny wykonawca w projekcie badawczym EPSRC Grant GR/S70517, tytuł projektu: "The Application of Positron Emission Tomography to the study of Solid-Liquid Mixing", kierownik projektu: prof. M. Barigou, prof. A. W. Nienow, 17.10.2005 – 16.09.2007.

• Wykonawca w projekcie promotorskim KBN 3 T09C 015 26, tytuł projektu: "Modelowanie burzliwego przepływu dwufazowego cieczy i procesu dyspergowania w mieszalnikach statycznych", kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Z. Jaworski, 21.05.2004 - 9.01.2006.

• Wykonawca w zespołowym projekcie badawczym KBN T09C 059 21, tytuł projektu: "Badania anemometryczne i modelowanie procesów przenoszenia w złożonych przepływach przyściennych", kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Z. Jaworski, 01.06.2001 – 31.05.2004.

• Wykonawca w projekcie badawczym realizowanym w ramach międzynarodowej współpracy z firmą Unilever Research w Port Sunlight, Wielka Brytania, tytuł projektu: "Study of Droplet Breakup Mechanism with Static Mixers", kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski, 2000 – 2001