Przebieg pracy naukowej

 

1.02.2008 – 31.01.2017 Adiunkt
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 

1.10.2007 – 31.01.2008 Asystent
 

Politechnika Szczecińska

  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 

17.10.2005 – 17.09.2007 Pracownik badawczy (research fellow) w grancie badawczym:
  The Application of Positron Emission Tomography to the study
  of Solid-Liquid Mixing
  University of Birmingham
  Kierownicy projektu:
  prof. Mostafa Barigou; prof. Alwin W. Nienow

 

28.06.2004 – 02.07.2004 Certyfikat 3.0 ECTS PhD course
  Population Balance Methods in Computational Fluid Dynamics
  Aalborg University

 

21.05.2004 - 9.01.2006 Grant promotorski KBN 3 T09C 015 26
  Modelowanie burzliwego przepływu dwufazowego cieczy i procesu
  dyspergowania w mieszalnikach statycznych
  Kierownik projektu:
  dr hab. inż. Zdzisław Jaworski, prof. PS

 

01.06.2001 – 31.05.2004 Grant zespołowy KBN T09C 059 21, wykonawca 4
  Badania anemometryczne i modelowanie procesów przenoszenia w złożonych
  przepływach przyściennych
  Kierownik projektu:
  dr hab. inż. Zdzisław Jaworski, prof. PS

 

2000 – 2001 Grant we współpracy z Unilever Research, Port Sunlight, Wielka Brytania, członek
  zespołu badawczego
  Study of Droplet Breakup Mechanism with Static Mixers

 

01.10.2001 - 2005 Prace badawcze w ramach pracy doktorskiej
  Modelowanie numeryczne przepływów dwufazowych i procesu dyspersji
  wewnątrz mieszalników statycznych
  Kierownik projektu:
  dr hab. inż. Zdzisław Jaworski, prof. PS

 

20.11.2000 Wpis do Złotej Księgi wyróżnionych absolwentów Politechniki Szczecińskiej
  List gratulacyjny JM Rektora PS
  prof. dr hab. inż. Mieczysława Wysieckiego
  Medal pamiątkowy PS

 

1996 – 1999 Trzy dyplomy JM Rektora PS
  prof. dr hab. inż. Mieczysława Wysieckiego
  w uznaniu bardzo dobrych wyników w nauce
  Stypendium naukowe PS