Wykształcenie

15/10-14/12/2012 r. Top 500 Innovators Program
  University of California Berkeley
  Center for Executive Education
  Haas School of Business
  Certyfikat

 

29.06.2012 Uzyskanie uprawnień Project Management Associate IPMA level D
  Certyfikat w języku polskim i angielskim nr 402/2012 ważny do 13/07/0217 r.

 

1.10.2011-31.06.2012 Studia podyplomowe z wynikiem bardzo dobrym
 

Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
  Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań
  Nr świadectwa 3127

 

19.12.2005 Obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem
  na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Politechniki Szczecińskiej
  Zatwierdzenie obrony przez Radę Wydziału Politechniki Szczecińskiej
w dniu 9.01.2006
  Temat rozprawy doktorskiej:
  Modelowanie przepływu dwufazowego cieczy i procesu dyspergowania w mieszalnikach statycznych

 

2000 – 2005 Studium doktoranckie
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Szczecińska
  Temat pracy doktorskiej:
  Modelowanie przepływu dwufazowego cieczy i procesu dyspergowania
  w mieszalnikach statycznych

 

2000 – 2003 Studia magisterskie
  Kierunek: Ochrona Środowiska
  Specjalizacja: Procesy i aparaty w ochronie środowiska
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Szczecińska
  Temat pracy dyplomowej:
  Model dna i powierzchni jeziora Miedwie

 

1995 – 2000 Studia magisterskie
  Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
  Specjalizacja: Informatyka procesowa
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Szczecińska
  Temat pracy dyplomowej:
  Symulacja procesów przenoszenia (masy, pędu i energii) w mieszalnikach
  statycznych przy wykorzystaniu pakietu oprogramowania Fluent
  Stypendium naukowe