Kursy podyplomowe, uprawnienia zawodowe

 1. Staż szkoleniowy: Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley, Haas School of Business, USA, w ramach programu Top 500 Innovators Science – Commercialization – Management, 15/10-14/12/2012 r.
 2. Sympozjum: Poland – Silicon Valley Science and Technology Symposium, 15-17/11/2012 r.
 3. Warsztaty: Forum Energetyki Słonecznej, Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Ostoi, Ostoja, 11/05/2012 r.
 4. Szkolenie: Fotowoltaika, Politechnika Warszawska, Szczecin, Certyfikat Nr 1252/pv/2012, 26-27/04/2012 r.
 5. Szkolenie: Introduction to Chemkin-Pro, . Chemkin-Pro, ID 715-361-415, 22/02/2012 r.
 6. Warsztaty: 2nd International workshop on degradation issues of fuel cells, Thessaloniki, Grecja, 21-23/09/2011 r.
 7. Szkolenie: Joint European Summer School for Fuel Cell and Hydrogen Technology, Viterbo, Włochy, certyfikat Solid Oxide Fuel Cell - modelling and design, 28/08-3/09/2011 r.
 8. Szkolenie: Moduł 3. Budżet projektu w ramach 7 Programu Ramowego, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, 14/04/2011 r.
 9. Szkolenie: Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, 7/04/2011 r.
 10. Sympozjum: 8th Symposium on Fuel Cell Modeling and Experimental Validation, Gustav-Stresemann-Institut, Bonn, Germany. , 7-9/03/2011 r.
 11. Szkolenie: Geometrie i siatki, 9-10/11/2010 r., Tarnowskie Góry, Mesco.
 12. Szkolenie: Analiza wytrzymałościowa, 2/11/2010 r., online, Mesco.
 13. Szkolenie: Metody pomiaru przepływu gazów i pary. Zalety i ograniczenia. Dobór optymalnego rozwiązania, Endress-Hauser, 18/06/2010 r
 14. Kurs: Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, 21-22/11/2009 r., Certyfikat TUV Akademia Polska, Szczecin.
 15. Szkolenie: Przygotowanie biznesplanu, RCIITT, PFP, 24-25/03/2009 r. w ramach programu Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Innostart, Szczecin.
 16. Szkolenie: Analiz problemów w początkowej fazie planowania założenia i rozwoju małej firmy, RCIITT, PFP, 2-4/04/2009 r. w ramach programu Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Innostart, Szczecin.
 17. Szkolenie: Techniki prezentacyjne, RCIiTT, PFP, 17-18/02/2009 r. w ramach programu Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Innostart, Szczecin.
 18. Staż przemysłowy: firma Weber, Goleniów, 1.12.2013 – 28.02.2014 r.
 19. Szkolenie: Wycena technologii i innych aktywów niematerialnych dla potrzeb komercjalizacji wiedzy, Bomis, Poznań, 5-6/11/2013 r., Nr 5-6112013/0117/WT.
 20. Szkolenie: Staże i szkolenia drogą do komercjalizacji wiedzy, Politechnika Poznańska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 11.09.2013 r.
 21. Szkolenie: Sprawne zarządzanie finansami w 7 Programie Ramowym, RCIiTT, Szczecin, 13.02.2013 r., 9:00-13:00.
 22. Staż przemysłowy: firma Polchar, Szczecin, 1.05.2013 – 31.10.2013 r.
 23. Staż przemysłowy: firma Weber, Goleniów, 1.12.2013 – 28.02.2014 r. 
 24. Szkolenie: Wycena technologii i innych aktywów niematerialnych dla potrzeb komercjalizacji wiedzy, Bomis, Poznań, 5-6/11/2013 r., Nr 5-6112013/0117/WT.
 25. Szkolenie: Staże i szkolenia drogą do komercjalizacji wiedzy, Politechnika Poznańska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 11.09.2013 r.
 26. Szkolenie: Sprawne zarządzanie finansami w 7 Programie Ramowym, RCIiTT, Szczecin, 13.02.2013 r., 9:00-13:00.
 27. Staż przemysłowy: firma Polchar, Szczecin, 1.05.2013 – 31.10.2013 r.