Publikacje opublikowane:


 1. Peryt S., Jaworski Z., Pianko-Oprych P., Modelowanie przepływu płynu nieniutonowskiego w mieszalniku statycznym typu Kenics, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 22, 3D, 1097-1102, 2001.
 2. Jaworski Z., Pianko-Oprych P., Two-phase, Laminar Flow Simulations in a Kenics Static Mixer. The Standard Eulerian and Lagrangian Approaches, International Symposium „Fluid Mixing VII”, Department of Chemical Engineering, University of Bradford, lipiec, 10-11, 2002.
 3. Pianko-Oprych P., Jaworski Z., Modelowanie CFD układów ciecz-ciecz w mieszalnikach statycznych z zastosowaniem modelu ASM, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 41, 4S, 102-104, 2002, IX Ogólnopolskie Seminarium „Mieszanie”, Olsztyn, wrzesień, 18-20, 2002.
 4. Jaworski Z., Pianko-Oprych P., Two-phase, Laminar Flow Simulations in a Kenics Static Mixer. The Standard Eulerian and Lagrangian Approaches, Transactions IChemE, Chemical Engineering Research and Design, Part A, vol.80, pp. 910-916, 2002.
 5. Z. Jaworski, Pianko-Oprych P., CFD modelling of liquid-liquid flows in Sulzer static mixer, International Symposium „Emulsions, suspensions and polymerisation”, Department of Chemical Engineering, University College London, grudzień, 17, 2002.
 6. Pianko-Oprych P., Jaworski Z., Modelowanie numeryczne przepływu dwufazowego typu ciecz-ciecz w mieszalniku statycznym SMX, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 24, 449-467, 2003.
 7. Pianko-Oprych P., Jaworski Z.., Modelowanie numeryczne przepływu dwufazowego typu ciecz-ciecz w mieszalnikach statycznych, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 25, 341-362, 2004.
 8. Jaworski Z., Pianko-Oprych P., The CFD modelling of the turbulent liquid-liquid flow in static mixers. The impact of centrifugal force on concentration fields, 5th International Symposium on Mixing in Industrial Processes, ISMIP-5, Sevilla, Spain, czerwiec 1-4, 2004.
 9. Jaworski Z., Pianko-Oprych P., The CFD modelling of the turbulent liquid-liquid flow in a Kenics mixer, 3rd International Symposium on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Pisa, Italy, wrzesień 22-24, 2004, ISBN 88-467-1075-4.
 10. Jaworski Z., Pianko-Oprych P., The CFD modelling of the turbulent liquid-liquid flow in a SMX mixer, The impact of centrifugal force on concentration fields, 9th International Conference Multiphase Flow in Industrial Plants, Roma, Italy, wrzesień 20-21, 2004.
 11. Pianko-Oprych P., Jaworski Z., Momentowy bilans populacji w burzliwym przepływie typu ciecz-ciecz w mieszalniku Kenics, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 43(35), 3s, 124-125, 2004, XVIII Sympozjum Inżynierii Chemicznej, Szczyrk, lipiec, 15-18, 2004, PL ISBN 0368-0827.
 12. Pianko-Oprych P., Marchisio D., Jaworski Z., Nienow A.W., CFD simulation of turbulent drop breakage in a Kenics static mixer. Predicted drop size distribution compared to experimental data, Computational Fluid Dynamics in Chemical Reaction Engineering IV, Barga, Italy, czerwiec 19-24, 2005.
 13. Jaworski Z., Pianko-Oprych P., CFD modelling of liquid-liquid dispersed flows in static mixers, 3rd International Berlin Workshop on Transport Phenomena with Moving Boundaries, Berlin, Germany, październik 6-7, 2005.
 14. Pianko-Oprych P., Jaworski Z., Marchisio D., Numerical simulations of laminar break-up of a liquid-liquid dispersion in a Kenics static mixer, 10th Mediterranean Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, listopad 15-18, 2005.
 15. Jaworski Z., Pianko-Oprych P., Marchisio D., Nienow A.W., Numerical modelling of turbulent drop breakage in a Kenics static mixer and comparison with experimental data, 12th European Conference on Mixing, Bologna, Italy, czerwiec 27-30, 2006.
 16.  Pianko-Oprych P., Adams L.W., Streeter M.A., Nienow A.W., Barigou M., Numerical simulation of solid-liquid suspension in Newtonian and Power Law liquids, 12th European Conference on Mixing, Bologna, Italy, czerwiec 27-30, 2006.
 17. Jaworski Z., Murasiewicz H., Pianko-Oprych P., Large Eddy Simulation of the turbulent liquid-liquid flow in a Kenics static mixer, 10th International Conference on Multiphase Flow in Industrial Plant, Museo Diocesano, Tropea, Italy, 20-22 wrzesień 2006.
 18. Jaworski Z., Pianko-Oprych P., Marchisio D., Nienow A. W., Numerical modelling of turbulent drop breakage in a Kenics static mixer and comparison with experimental data, 12th European Conference on Mixing: Proceedings Milano: AIDIC, pp. 631-638, 2006.
 19. Jaworski Z., Murasiewicz H., Pianko-Oprych P., Baker M., Large eddy simulations of the turbulent liquid-liquid flow in a Kenics static mixer, 10th International Conference Multiphase Flow in Industrial Plant: Proceedings Rende: Centro Editoriale e Librario. University della Calabria, pp. 161-170, 2006.
 20. Jaworski Z., Pianko-Oprych P., Marchisio D. L., Nienow Alvin W., CFD modelling of turbulent drop breakage in a Kenics static mixer and comparison with experimental data, Chemical Engineering Research and Design, Transactions IChemE. Part A, Vol. 85 no. A5 (2007), pp. 753-759, 2007.
 21. Nienow A.W., Chiti F., Pianko-Oprych P., Guida A., Adams L., Barigou M., Using Positron Emission Particle Tracking (PEPT) to study mixing in stirred vessels, 2nd Asian Conference on Mixing, ACOM, 19-26, 2008.
 22. Pianko-Oprych P., Nienow A.W, Barigou M., Positron Emission Particle Tracking (PEPT) compared to Particle Image Velocimetry (PIV) for studying the flow generated by a pitched-blade turbine in single phase and multi-phase systems, Chemical Engineering Science, 64, (2009), 4955-4968.
 23. Pianko-Oprych P. , Jaworski Z., CFD modelling of two-phase liquid-liquid flow in a SMX static mixer, Polish Journal of Chemical Technology, 11, 3, 41-49, 2009, 10.2478/v10026-009-0034-x.
 24. Pianko-Oprych P. , Jaworski Z., Prediction of liquid-liquid flow in a SMX static mixer using Large Eddy Simulations, Proceedings 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, May 25-29, 2009, Tatranske Matliare, Slovakia, Po-We-5, 118p.pdf, 1-10, ISBN 978-80-227-3072-3.
 25. Pianko-Oprych P., Jagiełło K., Oczyszczanie gazów (odlotowych) - projektowanie płuczek z zastosowaniem programu Matlab, Ekologia i technika, 5, 2009.
 26. Barigou M., Chiti F., Pianko-Oprych P., Guida A., Adams L., Fan X., Parker D.J., Nienow A.W, Using Positron Emission Particle Tracking (PEPT) to study mixing in stirred vessels: validation and tackling unsolved problems in opaque systems, Journal of Chemical Engineering of Japan, 2009.
 27. Pianko-Oprych P., Jaworski Z., Prediction of liquid-liquid flow in an SMX static mixer using large eddy simulations. Chemical papers, 64, 2, 203-212, 2010.
 28. Pianko-Oprych P., Jaworski Z., Modelowanie numeryczne LES burzliwego przepływu dwufazowego ciecz-ciecz w mieszalniku statycznym SMX, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1, 85-87, 2010.
 29. Pianko-Oprych P., Skaziak T., Komputerowe modelowanie (CFD) dynamiki przepływu mieszaniny gazowej przez retortę, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 6, 11-13, 2010.
 30. Pianko-Oprych P., Zakrzewska B., Jaworski Z., Modelling of Heat Transfer in an SMX Static Mixer, Proceeding of the ASME-ATI-UIT 2010 Conference on Thermal and Environmental Issues in Energy Systems, 16-19 May, 2010, Sorrento, Italy, ISBN: 978-884672659-9, 1325-1330.
 31. Pianko-Oprych P., Zastosowanie pozytonowej tomografii emisyjnej i numerycznej mechaniki płynów do badania warunków wytwarzania zawiesin w mieszalniku mechanicznym, Przemysł Chemiczny, 90, 8, 2011, 1561-1566.
 32. Pianko-Oprych P., Analiza CFD transportu cząstek ciała stałego w płynie rozrzedzanym ścinaniem podczas laminarnego przepływu w rurze, Przemysł Chemiczny, 90, 9, 2011, 1000-1003.
 33. Pianko-Oprych P., Modelling of heat transfer in a packed bed column, Polish Journal of Chemical Technology, 13, 4, 2011, 34-41.
 34. Pianko-Oprych P., Linka J., Analiza porównawcza technik ogrzewania domu jednorodzinnego, Ekologia i technika, XIX, 2, 2011, 102-110.
 35. Pianko-Oprych P., Analiza CFD transportu cząstek ciała stałego w płynie rozrzedzanym ścinaniem podczas laminarnego przepływu w rurze, Seminarium Mieszanie XII, Międzyzdroje 6-9 czerwca 2011 r.
 36. Pianko-Oprych P., Jaworski Z., Zakrzewska B., Overview of the EU FP7 SUAV project, Smart Materials for Hydrogen and Renewable Energy 3rd Polish Forum on Fuel Cells and Hydrogen Technologies, 29-30 listopad 2011 r.
 37. Pianko-Oprych P., Jaworski Z., Przegląd metod modelowania numerycznego mikrorurowych stałotlenkowych stosów ogniw paliwowych, Przemysł Chemiczny, 91, 9, 2012, 1813 – 1815.
 38. Przewłocka A., Pianko-Oprych P., Wstępna ocena wykorzystania instalacji słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na przykładzie ośrodka w Ostoi, Ekologia i Technika, XX, 4, 2012, 251-258.
 39. Pianko-Oprych P., Zakrzewska B., Jaworski Z., Multiscale Modelling of a Tubular Solid Oxide Fuel Cell System, 9th Symposium on Fuel Cell and Battery Modeling Campus Sursee and Experimental Validation (ModVal 9), 2-4/04/2012 r.
 40. Jaworski Z., Zakrzewska B., Pianko-Oprych P., Modelling of micro-tubular solid oxide fuel cell system in SUAV project, Smart Hydrogen &Fuel Cell Power, Hydrogen & Fuel Cell Products for a Low Carbon Future, Birmingham, 29/03/2012 r.
 41. Pianko-Oprych P., Jaworski Z., Modelowanie mikrorurowych stało tlenkowych ogniw paliwowych. Wprowadzenie do projektu SUAV, Przemysł Chemiczny, 51-54, 92, 1, 51-54, 2013.
 42. Pianko-Oprych P., Kasilova E., Jaworski Z., Modelling of processes in a microtubular Solid Oxide Fuel Cell, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 462-464, 5, 2013.
 43. Pianko-Oprych P., Kryteria modelowania numerycznego niskotemperaturowej plazmy nietermicznej, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 459-461, 5, 2013.
 44. Pianko-Oprych P., Kasilova E., Jaworski Z., Numerical modelling of a microtubular Solid Oxide Fuel Cell using Comsol CFD code, 23-25 październik 2013 r., Comsol user Conference, Rotterdam, poster.
 45. Zakrzewska B., Jaworski Z., Pianko-Oprych P., 10th Symposium on Fuel Cell and Battery Modelling and Experimental Validation, ModVal10, marzec 2013 r., poster.
 46. Pianko-Oprych P., Kasilova E., Jaworski Z., Modelowanie procesów w mikrorurowym stało tlenkowym ogniwie paliwowym, XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, 2-6 września 2013, Kołobrzeg, poster.
 47. Pianko-Oprych P., Modelowanie numeryczne reaktora plazmowego z wyładowaniami dielektrycznymi barierowymi, XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, 2-6 września 2013, Kołobrzeg, poster.
 48. Zakrzewska B., Jaworski Z., Pianko-Oprych P., 10th Symposium on Fuel Cell and Battery Modelling and Experimental Validation, ModVal10, marzec 2013 r., poster.
 49. Pianko-Oprych P., Kryteria modelowania numerycznego niskotemperaturowej plazmy nietermicznej, XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, 2-6 września 2013, Kołobrzeg, poster.
 50. P. Pianko-Oprych, E. Kasilova, Z. Jaworski, Quantification of the radiative and convective heat transfer processes and their effect on mSOFC by CFD modelling, Polish Journal of Chemical Technology, 16, 2, 51-55, 2014. DOI: 10.2478/pjct-2014-0029.
 51. B. Zakrzewska, P. Pianko-Oprych, Z. Jaworski, Multiscale Modeling of Solid Oxide Fuel Cell Systems, Chemie Ingenieur Technik, 86, 7, 1029-1043, 2014, DOI: 10.1002/cite.201400022.
 52. P. Pianko-Oprych, E. Kasilova, Z. Jaworski, CFD analysis of heat transfer in a microtubular Solid Oxide Fuel Cell stack, Chemical and Process Engineering, 35, 3, 293-304, 2014. DOI: 10.2478/cpe-2014-0022.
 53. Pianko-Oprych P., Modelowanie numeryczne reaktora z wyładowaniami dielektrycznymi – barierowymi, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1, 27-28,2014.
 54. Z. Jaworski, P. Pianko-Oprych, E. Kasilova, B. Zakrzewska, Modelling of microtubular SOFC system in SUAV project, Fuel Cells & Hydrogen for Future Transport and Building 2014, 25.03.2014, Birmingham, UK.
 55. P. Pianko-Oprych, T. Zinko, Z. Jaworski, Modeling of thermal stresses in a microtubular Solid Oxide Fuel Cell stack, 3rd International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells for Next Generation Power Plants: Gasifier – SOFC systems, 2.06.2014, Warszawa.
 56. P. Pianko-Oprych, E. Kasilova, Z. Jaworski, Assessing the effect of electrochemically driven non-uniformities of heat flux in a microtubular fuel cell on mSOFC temperature distribution, 11th European SOFC and SOE Forum 2014, 1-4.07.2014, Lucerne, Switzerland.
 57. P.Pianko-Oprych, T. Zinko, Z. Jaworski, Simulation of thermal stresses for a new design of a microtubular solid oxide fuel cell stack, EmHyTeC 2014, 9-12/12/2014, Taromina, Włochy, streszczenie strona O-031-O032 plus referat ustny. ISBN 978 88 8080 141 2.
 58. P. Pianko-Oprych, Cell, Stack and System Modelling, Solid Oxide Fuel Cell, Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-659-62295-3, Saarbrucken 2014.
 59. P. Pianko-Oprych, T. Zinko, Z. Jaworski, Modeling of thermal stresses in a microtubular Solid Oxide Fuel Cell stack, 300 (2015) 10-23, Journal of Power Sources. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2015.09.047.
 60. P. Pianko-Oprych, T. Zinko, Z. Jaworski, Numerical analysis of thermal stresses in a new design of microtubular stack, 13, 1 (2015) 1045-1062, Central European Journal of Chemistry. DOI: 10.1515/chem-2015-0116.
 61. P. Pianko-Oprych, T. Zinko, Z. Jaworski, Simulation of thermal stresses for new designs of microtubular Solid Oxide Fuel Cell stack, 40, 42 (2015) 14584-14595, International Journal of Hydrogen Energy. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.05.164.
 62. P. Pianko-Oprych, B. Zakrzewska, T. Zinko, Z. Jaworski, Cell, stack and system modelling. Solid Oxide Fuel Cell, Messina, Italy, oral presentation, 19/02/2015 r.
 63. Z. Jaworski, B. Zakrzewska, P. Pianko-Oprych, Balance of plant simulations of SOFC system in SAPIENS project, 11th International Hydrogen & Fuel Cell Conference, Exhibition & International Brokerage Event, Delivering Hydrogen & Fuel Cells to Market, Birmingham, UK, 17/03/2015.
 64. P. Pianko-Oprych, T. Zinko, Z. Jaworski,  CFD analysis of a new planar Solid Oxide Fuel Cell in SAFARI project, 11th International Hydrogen & Fuel Cell Conference, Exhibition & International Brokerage Event, Delivering Hydrogen & Fuel Cells to Market, Birmingham, UK, 17/03/2015.
 65. P. Pianko-Oprych, T. Zinko, Z. Jaworski, Three-dimensional Computational Fluid Dynamics Modelling for a planar Solid Oxide Fuel Cell of a new design, ECS Conference on Electrochemical Energy Conversion & Storage with SOFC – XIV, Glasgow, UK, 26-31/07/2015.
 66. T. Zinko, P. Pianko-Oprych,  Z. Jaworski, Three dimensional modelling of thermal stresses in a planar Solid Oxide Fuel Cell of a novel design, I2PhDW 2015 Interdisciplinary International PhD Workshop, Międzyzdroje, Poland, P1_18, 14-17/05/2015.
 67. T. Zinko, P. Pianko-Oprych,  Z. Jaworski, Modelling of thermal stress in a planar Solid Oxide Fuel Cell in varying operating conditions, European Technical School on Hydrogen and Fuel Cells 2015, r. Creta, Greece, 22 – 26/06/2015.
 68. P. Pianko-Oprych, T. Zinko, Z. Jaworski, Simulation of the steady-state behaviour of a new design of a single planar Solid Oxide Fuel Cell, 18, 1 (2016) 64-71, Polish Journal of Chemical Technology. DOI: 10.1515/pjct-2016-0011.
 69. P. Pianko-Oprych, Z. Jaworski, K. Kendall, rozdział 13: Cell, stack and system modelling, dostępny w książce: K. Kendall, M. Kendall, High-temperature Solid Oxide Fuel Cells for the 21st Century, Fundamentals, Design and Applications, 2016 Elsevier, ISBN: 978-0-12-410453-2. Dostępny online od 17/11/2015 r.: http://store.elsevier.com/product.jsp?isbn=9780124104532&pagename=search
 70. P. Pianko-Oprych, T. Zinko, Z. Jaworski, A Numerical Investigation of the Thermal Stresses of a Planar Solid Oxide Fuel Cell, 9, 10, (2016) 814, Materials. DOI: 10.3390/ma9100814.
 71. P. Pianko-Oprych, M. Hosseini, Z. Jaworski, Model development of integrated CPOx reformer and SOFC stack system, 18, 4, (2016) 41-46, Polish Journal of Chemical Technology. DOI: 10.1515/pjct-2016-0069.
 72. P. Pianko-Oprych, T. Zinko, Z. Jaworski, CFD modelling of hydrogen starvation conditions in a planar Solid Oxide Fuel Cell, 19, 2, (2017) 16 - 25, Polish Journal of Chemical Technology. DOI: 10.1515/pjct-2017-0022.
 73. Z. Jaworski, P. Pianko-Oprych, On nanotube carbon deposition at equilibrium in catalytic partial oxidation of selected hydrocarbon fuels, 42, 27, (2017) 16920-16931, International Journal of Hydrogen Energy. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2017.05.191.
 74. P. Pianko-Oprych, Z. Jaworski, Numerical investigation of a novel burner to combust anode exhaust gases of SOFC stacks, 19, 3, (2017) 20-26, Polish Journal of Chemical Technology. DOI: 10.1515/pjct-2017-0043.
 75. P. Pianko-Oprych, M. Palus, Simulation of SOFCs based power generation system using Aspen, 19, 4, (2017) 8, Polish Journal of Chemical Technology. DOI: 10.1515/pjct-2017-0061.
 76. J. Bachmann, O. Posdziech, P. Pianko-Oprych, N. Kaisalo, J. Pennanen, Development and testing of innovative SOFC system prototype with staged stack connection for efficient stationary power and heat generation,  78, 1, (2017) 133-144, ECS Transactions. DOI: 10.1149/07801.0133ecst.
 77. Z. Jaworski, B. Zakrzewska, P. Pianko-Oprych, On thermodynamic equilibrium of carbon deposition from gaseous C-H-O mixtures. Updating for nanotubes, 33, 3, (2017) 217-235, Reviews in Chemical Engineering. DOI: 10.1515/revce-2016-0022.
 78. P. Pianko-Oprych, Z. Jaworski, 3D CFD fluid flow and thermal anaylses of a new design of plate heat exchanger, 19, 1, (2017) 17-26, Polish Journal of Chemical Technology. DOI: 10.1515/pjct-2017-0003.
 79. T. Zinko, P. Pianko-Oprych, Analiza numeryczna wpływu konstrukcji wymiennika ciepła na efektywność wymiany ciepła, Postępy w technologii i inżynierii chemicznej, I, (2017) 190-192.
 80. J. Molenda, J. Kupecki, R. Baron, M. Blesznowski, G. Brus,T. Brylewski, M. Bucko, J. Chmielowiec, K. Cwieka, M. Gazda, A. Gil, P. Jasinski, Z. Jaworski, J. Karczewski, M. Kawalec, R. Kluczowski, M. Krauz, F. Krok, B. Lukasik, M. Malys, A. Mazur, A. Mielewczyk-Gryn, J. Milewski, S. Molin, G. Mordarski, M. Mosialek, K. Motylinski, E.N. Naumovich, P. Nowak, G. Pasciak, P. Pianko-Oprych, D. Pomykalska, M. Rekas, A. Sciazko, K. Swierczek, J. Szmyd, S. Wachowski, T. Wejrzanowski, W. Wrobel, K. Zagorski, W. Zajac, A. Zurawska, Status report on high temperature fuel cells in Poland - Recent advances and achievements, 42, (2017) 4366-4403, International Journal of Hydrogen Energy. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.12.087.
 81. Z. Jaworski, P. Pianko-Oprych, On the deposition equilibrium of carbon nanotubes or graphite in the reforming processes of lower hydrocarbon fuels, 19, (2017) 650 , Entropy. DOI: 10.3390/e19120650.
 82. P. Pianko-Oprych, T. Zinko, Z. Jaworski, Computational Fluid Dynamics calculation of a planar Solid Oxide Fuel Cell design running on syngas, 38, 4, (2017) 513-521, Chemical and Process Engineering. DOI: 10.1515/cpe-2017-0040.