Nagrody i wyróżnienia2003 i 2004, Stypendium krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców.