Projekty badawcze

Główny wykonawca w projekcie badawczym rozwojowym, Optymalizacja systemów przemysłu chemicznego nieorganicznego drogą modelowania wieloskalowego, od 27.09.2007 do 26.09.2010.

Wykonawca w grancie KBN, Badania anemometryczne i modelowanie procesów przenoszenia w złożonych przepływach przyściennych, 2001-2004.

Główny wykonawca w grancie promotorskim KBN, Modelowanie numeryczne wnikania ciepła w mieszalnikach cieczy, od 01.03.2002 do 28.02.2003, promotor: dr hab. inż. Zdzisław Jaworski, Prof. PS.

Wykonawca w grancie KBN, Makromieszanie i wymiana ciepła w reaktorach chemicznych. I. Układy jednofazowe, 1996-1998.

Wykonawca w grancie British Council – KBN, Development of modern CFD-based design methods in mixing technology: homogenization and heat transfer, 1997-1998.