Wykształcenie

Dr inż., obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem, kwiecień 2003 na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej.
Tytuł pracy doktorskiej: Modelowanie numeryczne wnikania ciepła w mieszalnikach cieczy.

Mgr inż. w dziedzinie inżynieria chemiczna i procesowa, lipiec 1996 na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej.
Tytuł pracy magisterskiej: Badania wymiany ciepła w mieszalniku cieczy.

Studia magisterskie na kierunku: Inżynieria chemiczna i procesowa, 1991-1996 specjalizacja: Procesy i aparaty w przemyśle chemicznym.
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej.