Lista publikacji

1. Jaworski Z., Radziukiewicz B.,: O zastosowaniach numerycznej dynamiki płynów w inżynierii chemicznej i procesowej, Inż. Aparat. Chem., 1997, 36, 2, 10-13.

2. Kokotowska J., Radziukiewicz B., Jaworski Z., Kuncewicz Cz., An LDA study of laminar flow of a Newtonian liquid in the region of flat blade turbine impeller, Inż. Chem. Proc., 1998, 19, 2, 353-370.

3. Radziukiewicz B., Jaworski Z., Edwards B., Zastosowanie CFD do modelowania burzliwego wnikania ciepła w mieszalniku cieczy, XVI Ogólnopolska Konf. Inż. Chem. i Proc., Kraków-Muszyna, 21-25.09.1998, T3, 53-56.

4. Radziukiewicz B., Jaworski Z., Badania anemometryczne przepływu cieczy niutonowskiej w obszarze przyściennym w mieszalniku cieczy, Prace Wydziału Inż. Chem. i Proc. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, T 25, Zeszyt 1-3, 207-210.

5. Zakrzewska B., Jaworski Z., A study of laminar flow in the impeller region of two turbine impellers. Part I. Laser Doppler anemometry measurements, Inż. Chem. Proc., 2001, 22, 57-75.

6. Zakrzewska B., Peryt S., Jaworski Z., Badania przyściennego przepływu przejściowego i burzliwego w mieszalniku cieczy. I. Pomiary anemometryczne, Inż. Chem. Proc., 2001, 22, 427-443.

7. Zakrzewska B., Jaworski Z., Badania przyściennego przepływu przejściowego i burzliwego w mieszalniku cieczy. II. Modelowanie numeryczne przepływu burzliwego, Inż. Chem. Proc., 2001, 22 (3E), 1525-1530.

8. Zakrzewska B., Jaworski Z., Modelowanie przyściennego przepływu burzliwego dla mieszadła turbinowego pochylonych łopatkach. Wpływ gęstości siatki numerycznej, Inż. Aparat. Chem., 2002, 4S, 149-150.

9. Zakrzewska B., Szczuko A., Jaworski Z., Modelowanie CFD laminarnego przepływu cieczy niutonowskiej w obszarze mieszadła turbinowego-tarczowego, Inż. Aparat. Chem., 2002, 4S, 151-152.

10. Jaworski Z., Zakrzewska B., Modelling of the turbulent wall jet generated by a pitched blade turbine impeller. The effect of turbulence model, Międzynarodowe Sympozjum Fluid Mixing VII, Bradford, 10-12 lipiec 2002.

11. Jaworski Z., Zakrzewska B., Modelling of the turbulent wall jet generated by a pitched blade turbine impeller. The effect of turbulence model, Trans IChemE Part A, 80, 846-854, 2002.

12. Zakrzewska B., Jaworski Z., CFD modelling of turbulent heat transfer in a jacketed stirred vessel, 11th European Conference on Mixing, Lecture 6.3, 14-17.10.2003, Bamberg, Germany.

13. Zakrzewska B., Jaworski Z., CFD modelling of turbulent jacket heat transfer in a Rushton turbine stirred vessel, Chem. Eng. Technol., 27 (3), 237-242, 2004.

14. Zakrzewska B., Jaworski Z., Modelowanie CFD przyściennego przepływu przejściowego w mieszalniku z turbiną Rushtona, Inż. Chem. Proc., 25 (3/3), 1825-1830, 2004.

15. Zakrzewska B., Jaworski Z., Heat transfer modelling in static mixers, 10th Jubilee Polish Seminar on Mixing and International Workshop, Book of Abstracts, 202-205, Poznań, Poland, 26-29.09.2005.

16. Zakrzewska B., Jaworski Z., Turbulent heat transfer modelling in a vessel stirred by a pitched blade turbine impeller, IASME Transactions 2 (8), 1539-1543, 2005.

17. Zakrzewska B., Jaworski Z., Heat transfer modelling in static mixers, Inż. Chem. Proc., 27, 547-557, 2006.

18. Zakrzewska B., Opis pola prędkości strumienia przyściennego w przepływie przejściowym cieczy za pomocą sztucznych sieci neuronowych, XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Rzeszów 03-07.09.2007, Materiały konferencyjne, T.1, 517-520.

19. Zakrzewska B., Opis pola prędkości strumienia przyściennego w przepływie przejściowym cieczy za pomocą sztucznych sieci neuronowych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 4-5, 146 – 151, 2007.

20. Klejny M., Jaworski Z., Zakrzewska B., Gralla Ł., Zastosowanie rozszerzonego modelu UNIQUAC do opisu równowagi procesu karbonizacji w technologii sody amoniakalnej, II Ogólnopolskie Sympozjum "Reaktory wielofazowe i Wielofunkcyjne dla Procesów Chemicznych i Ochrony Środowiska", Ustroń-Jaszowiec, 15-17 października 2008.

21. Jaworski Z., Zakrzewska B., Multiscale modelling of chemical reactors, Chem. Proc. Eng., 29, 567-581, 2008.

22. Klejny M., Jaworski Z., Zakrzewska B., Gralla Ł., Zastosowanie rozszerzonego modelu UNIQUAC do opisu równowagi procesu karbonizacji w technologii sody amoniakalnej. Współczynniki aktywności w fazie ciekłej, Prace Naukowe IICh PAN, 11, 43-54, 2008.

23. Zakrzewska B., Jaworski Z., An empirical model of a multiphase reactor based on artificial neural network, Chemical Engineering Transactions, Vol. 17, 1239-1244, 2009.

24. Zakrzewska B., Application of artificial neural network in reactor modelling, 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Słowacja, 25-29.05.2009.

25. Gralla Ł., Jaworski Z., Zakrzewska B., Klejny M., Modelowanie numeryczne przepływu w reaktorze rurowym z krzyżowym wlotem składników dla układu ciecz-gaz, IX Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, 17 – 19 czerwca 2009, Gdańsk.

26. Klejny M., Jaworski Z., Zakrzewska B., Gralla Ł., Modelowanie numeryczne układu gaz – ciecz w reaktorze półkowym o przepływie przeciwprądowym, IX Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, 17 – 19 czerwca 2009, Gdańsk.

27. Gralla Ł., Jaworski Z., Zakrzewska B., Klejny M., Modelowanie numeryczne przepływu w reaktorze rurowym z krzyżowym wlotem składników dla układu ciecz-gaz, Inż. Aparat. Chem., 6, 74-75, 2009.

28. Klejny M., Jaworski Z., Zakrzewska B., Gralla Ł., Modelowanie numeryczne układu gaz - ciecz w reaktorze półkowym o przepływie przeciwprądowym, Inż. Aparat. Chem., 6, 109-110, 2009.

29. Zakrzewska B., Baniukiewicz P., Jaworski Z.: Modelowanie wieloskalowe systemu procesowego. Numeryczne badania wstępne. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 3, s. 119-120, 2010, ISSN 0368-0827.

30. Jaworski Z., Murasiewicz H., Zakrzewska B.: CFD modelling of turbulent flow and heat transfer in a static mixer. Large eddy simulation. Proc. ASME-ATI-UIT 2010 Conference, pp. 1057-1062, 16-19 May, Sorrento, Italy, ISBN 978-884672659-9.

31. Pianko-Oprych P., Zakrzewska B., Jaworski Z.: Modelling of heat transfer in an SMX mixer. Proc. ASME-ATI-UIT 2010 Conference, pp. 1325-1330, 16-19 May, Sorrento, Italy, ISBN 978-884672659-9.

32. Peryt-Stawiarska S., Zakrzewska B., Jaworski Z.: Modelowanie CFD przepływu przejściowego płynu nienewtonowskiego w mieszalniku z turbiną Rushtona. Przemysł Chemiczny, vol. 90, nr 9, s. 1664-1666, 2011, ISSN 0033-2496.

33. Jaworski Z., Zakrzewska B., Towards multiscale modelling in product engineering. Computers and Chemical Engineering vol. 35, Iss. 3, pp. 434-445, 2011, ISSN 0098-1354.

34. Zakrzewska B., Jaworski Z.: Symulacje systemu do wytwarzania energii zaopatrzonego w stałotlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC) z użyciem programu Aspen Plus. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 6, s. 583-585, 2013, ISSN 0368-0827.

35. Zakrzewska B., Pianko-Oprych P., Jaworski Z.: Multiscale Modeling of Solid Oxide Fuel Cell Systems. Chemie Ingenieur Technik vol. 86, iss. 7 , s. 1029-1043, 2014, ISSN 0009-286X.