Główne prace badawczo-rozwojowe

Kierownik grantu w czterech trzyletnich zakończonych krajowych projektach badawczych, dwa granty badawcze we współpracy z brytyjskimi centrami badawczo-rozwojowymi, dwóch grantów badawczo-rozwojowych. Kierownik dwóch grantów i uczestnik dwóch innych grantów 7 Programu Ramowego w ramach konsorcjów europejskich. Uczestnictwo w czterech projektach przemysłowych (aplikacja), współkierownik w dwóch projektach dotyczących reaktorów chemicznych. Ekspert naukowy w dwóch zakładach chemicznych w Polsce. Autor i współautor ponad 200 publikacji, promotor 12 prac doktorskich – 6 obronionych.