Główne prace badawczo-rozwojowe


Kierownik grantu w czterech trzyletnich zakończonych krajowych projektach badawczych, kierownik dwóch grantów badawczych we współpracy z brytyjskimi centrami badawczo-rozwojowymi, dwóch krajowych grantów badawczo-rozwojowych. Kierownik dwóch grantów i uczestnik dwóch innych grantów 7 Programu Ramowego w ramach konsorcjów europejskich. Uczestnictwo w czterech projektach przemysłowych (aplikacja), współkierownik w dwóch projektach dotyczących reaktorów chemicznych. Ekspert naukowy w dwóch zakładach chemicznych w Polsce. Autor i współautor ponad 200 publikacji, promotor 12 prac doktorskich – 7 obronionych.