Kwalifikacje i zainteresowania naukowe

Inżynieria chemiczna, modelowanie numeryczne procesów transportu, zastosowanie numerycznej dynamiki płynów w badaniach i projektowaniu procesowym, technika mieszania, mieszanie cieczy nienewtonowskich, reaktory chemiczne, precypitacja, modelowanie wielkoskalowe, ogniwa paliwowe, termodynamika przemian fizycznych i chemicznych.