Kwalifikacje i zainteresowania naukowe


Inżynieria chemiczna, modelowanie numeryczne procesów transportu pędu ciepła i masy, zastosowanie numerycznej dynamiki płynów w badaniach i projektowaniu procesowym, technika mieszania, mieszanie cieczy nienewtonowskich, reaktory chemiczne, precypitacja, modelowanie wielkoskalowe, ogniwa paliwowe, depozycja węgla z reformatów węglowodorów, termodynamika przemian fizycznych i chemicznych.