Doświadczenie zawodowe

Asystent, adiunkt, profesor uczelniany w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej Politechniki Szczecińskiej, 1970-2007.

Pracownik badawczy (research fellow) na Uniwersytecie w Birmingham, Wielka Brytania, 1993-6, 1997-2000.

Honorowy samodzielny pracownik badawczy (honorary senior research fellow) w Szkole Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu w Birmingham, Wielka Brytania, 1996-7, 2000-2006.

Dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Politechniki Szczecińskiej, 2000-2002, Zastępca Dyrektora Instytutu, 2002-2008.

Członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, od 2008.

Profesor zwyczajny w Politechnice Szczecińskiej od 2007, a od 2009 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.