Doświadczenie zawodowe

Asystent, adiunkt, profesor uczelniany w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej Politechniki Szczecińskiej, 1970-2007. Profesor zwyczajny w Politechnice Szczecińskiej od 2007, a od 2009 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.


Dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Politechniki Szczecińskiej, 2000-2002, Zastępca Dyrektora Instytutu, 2002-2008.


Członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, od 2008.


Pracownik badawczy (research fellow, senior research fellow) na Uniwersytecie w Birmingham, Wielka Brytania, 1993-6, 1997-2000.


Honorowy samodzielny pracownik badawczy (honorary senior research fellow) w Szkole Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu w Birmingham, Wielka Brytania, 1996-7, 2000-2006.