Wykształcenie

Mgr inż. z wyróżnieniem, Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, 1970

Dr inż. z wyróżnieniem, Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, 1978. Tytuł pracy doktorskiej: “Optymalizacja geometrii mieszadeł przy wymianie ciepła w ruchu burzliwym cieczy w mieszalniku“

Dr hab. inż., Wydział Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, 1992 tytuł: “Makromieszanie w mieszalnikach cieczy“

W dniu 30 listopada 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Zdzisławowi Jaworskiemu z Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska. obrazek