1. Jaworski Z.: Materiały VII Konferencji Inżynierii i Aparatury Chemicznej. Zakopane, 18-21.09.1972, str.44.

2. Stręk F., Masiuk S., Jaworski Z.: Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Chemia, nr 10, 91-99, 1972.

3. Stręk F., Masiuk S., Jaworski Z.: Zgłoszenie patentowe nr p – 162 276, patent udzielono 31.08.1977 r.

4. Stręk F., Jaworski Z., Młynkiewicz W.: Moc mieszania mieszadeł ślimakowych taśmowych, Inżynieria Chemiczna, IV.1, 127 –139, 1974.

5. Stręk F., Jaworski Z., Olszak A.: Moc mieszania mieszadeł szablowych. Referat na I Środowiskowej Konferencji Naukowej Chemików, Piła, 20-22.03.1975.

6. Stręk F., Jaworski Z.: Heat transfer optimization for liquid mixer. Paper B.3.1, pp.1-10, Congress CHISA'75, Prague1975.

7. Czajkowski A., Kot W., Jaworski Z.: Miernik wariancji stężenia– Referat na X Międzynarodowej Naradzie Metrologów, Szczecin – Mrzeżyno, 1975.

8. Fort I., Placek J., Stręk F., Jaworski Z., Karcz J.: Analogie miezi sdilenim hybnosti a tepla pri michani standardnim turbinovym michadlem ve valcove nadobe s radialnimi na-razkami. Referat na Konferencji CHISA’77, Bratislava 1977.

9. Stręk F., Jaworski Z.: Optymalizacja geometrii mieszadeł turbinowych dla wymiany ciepła w mieszalnikach. XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Część III, Sesja V, ref. 9, Warszawa, Wrzesień 1977.

10. Stręk F., Jaworski Z., Karcz J.: II Środowiskowa Konferencja Naukowa Chemików: Analogia między przenoszeniem pędu i ciepła w mieszalnikach. Poznań – Luboń, 1978.

11. Stręk F., Jaworski Z., Karcz J.: Badania lokalnej wymiany ciepła w mieszalnikach cieczy, str. 35 – 38. I Ogólnopolskie Seminarium „Mieszanie”, Łódź, czerwiec 1978.

12. Stręk F., Jaworski Z., Karcz J., Fort I., Placek J.: Analogy between heat and momentum transfer for turbine agitated, baffled vessel. Paper A3.8., CHISA’78, Praque, August 1978…

13. Placek J., Fort I., Stręk F., Jaworski Z., Karcz J.: Velocity field at the wall of fully baf-fled vessel with a standard turbine impeller. Paper A3.5., CHISA’78, Praque, August 1978.

14. Fort I., Placek J., Stręk F., Jaworski Z., Karcz J.: Heat and momentum transfer in the wall region of a cylindrical vessel mixed by a turbine impeller. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 44, 3, 684–699, 1979.

15. Stręk F., Jaworski Z., Karcz J., Dobersztyn S.: Badania doświadczalne dotyczące optymalnej średnicy mieszadła turbinowego. Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej, In-stytut Chemii Organicznej i Fizycznej, Mat. Nauk. Zjazdu Jubileuszowego PTCh i SIT-PChem, 12/1/7, t.2, str.257, Wrocław 1979.

16. Stręk F., Jaworski Z., Karcz J.: Mieszalnik, zgłoszenie P-207697 z dn. 15.06.1978 r., Świadectwo autorskie nr 144941 z dn. 27.11.80.

17. Stręk F., Jaworski Z., Karcz J., Fort I., Placek J.: Przenoszenie pędu i ciepła w strumieniu przyściennym cieczy w mieszalniku. Mat. X Jubileuszowej Ogólnokraj. Konf. Nauk. Inż. Chem. i Proc., cz. II, str. 22–25, Łódź, 16–19.09.1980.

18. Stręk F., Jaworski Z., Karcz J.: Wpływ własności fizycznych na llokalne wnikanie ciepła w mieszalniku cieczy. Mat. X Jubileuszowej Ogólnokraj. Konf. Nauk. Inż. Chem. i Proc., cz. II, str. 35–39, Łódź, 16–19.09.1980.

19. Stręk F., Jaworski Z., Karcz J., Dyduch W.: Urządzenie do pomiaru lokalnego współczynnika wnikania ciepła. Patent 113458, świadectwo autorskie nr 157504 z dn. 9.10.82.

20. Stręk F., Jaworski Z., Karcz J.: Badania rozkładu współczynnika wnikania ciepła na ścianie mieszalnika cieczy. Inż. Chem. i Proc., 1, 4, 841–858, 1980.

21. Stręk F., Jaworski Z.: Wnikanie ciepła w mieszalnikach cieczy. Lokalne i średnie wartości różnic temperatur oraz współczynników wnikania ciepła. Inż. Chem. i Proc., 2, 1, 205–218, 1981.

22. Stręk F., Jaworski Z.: Badania homogenizacji cieczy niutonowskich w mieszalnikach z mieszadłami wstęgowymi. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, IIChiChF, 239, 9, 43–53, 1983.

23. Jaworski Z.: Simulation of mixing in an agitated vessel. Paper V.3.43., 8th International Congress CHISA’84, Praque, wrzesień 1984.

24. Jaworski Z.: Modelowanie homogenizacji cieczy w mieszalniku. I. Model matematyczny i algorytm obliczeń. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, IIChiChF, 270, 14, 23–36, 1984.

25. Jaworski Z.: Model matematyczny homogenizacji cieczy. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, IIChiChF, 273, 16, 92–98, 1984.

26. Jaworski Z.: Homogenization of liquid in stirred tanks. Modified model and numerical simulation. P.6, 469–474, Proc. of 5th European Conference on Mixing, Würzburg, Germany 10–12.06.1985.

27. Jaworski Z., Fort I., Stręk F.: Numerical simulation of liquid homogenization in a stirred tank with the disc turbine. P37, 377-385, Proc. of 5th European Conference on Mixing, Würzburg, Germany 10–12.06.1985.

28. Jaworski Z.: Modelling of homogenization in agitated vessel for turbulent flow of liquid. A-16, str. 20, Summaries, Vth International Summer School Bourgas, Bulgaria, 1985.

29. Jaworski Z., Fort I., Stręk F.: Badania przepływu burzliwego cieczy w zbiorniku z mieszadłem turbinowym o pochylonych łopatkach. 169–172, XII Ogólnopolska Konf. Inż. Chem. i Proc., Poznań, 1986.

30. Jaworski Z.: Modelowanie homogenizacji cieczy w mieszalniku. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 17, 295-305, 1986.

31. Jaworski Z.: Modelling of homogenization in stirred tanks. Proceedings of the MATCHEM Conference on Mathematical Methods in Chemical Engineering, vol. I, s. 298, Balatonfured, Hungary 5–8.05.1986.

32. Jaworski Z.: Modelowanie burzliwego przepływu cieczy w mieszalniku z przegrodami. Zeszyty Naukowe WSI w Opolu, seria: Konferencje, Mechanika, 122, z. 33, 79-86, 1987.

33. Jaworski Z., Fort I.: Turbulent flow characteristics for pitched blade turbines. Paper E.9.123., 9th International Congress CHISA’87, Praque, sierpień 1987.

34. Jaworski Z.: Modelling of turbulent momentum transfer in stirred tank with axial turbine. Proc. of the 6th European Conference on Mixing, pp.57-61, Pavia, Italy 24–26.05.1988.

35. Jaworski Z., Fort I., Stręk F.: Turbulent flow characteristics for pitched blade turbine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 53, 5, 957-969, 1988.

36. Jaworski Z., Fort I., Stręk F.: Prędkości fluktuacyjne cieczy w otoczeniu mieszadeł turbinowych o pochylonych łopatkach. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 384, 23, 43-62, 1988.

37. Jaworski Z.: Modelowanie przenoszenia pędu w mieszalnikach z przegrodami i mieszadłem turbinowym o pochylonych łopatkach. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 384, 23, 63-80, 1988.

38. Czajkowski A., Jaworski Z.: Sposób pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła dielektryków oraz urządzenie do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła dielektryków. Patent tymczasowy nr 142919, świadectwo autorskie nr 236678 z dn. 22.09.88.

39. Walczak J., Kurzawa M., Dębiński H., Jaworski Z., Górnicki J., Rychłowska-Himel I., Tabero P.: Badania rozpoznawcze nad możliwościami odzysku pierwiastków ziem rzadkich z fosfogipsu. Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Instytut Chemii Nieorga-nicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich, seria: Konferencje, 57, 12, 124–134, 1988.

40. Jaworski Z., Czajkowski A.: Sposób pomiaru współczynnika przewodzenia dielektryków oraz urządzenie do pomiaru współczynnika przewodzenia dielektryków. Patent nr 142918 udzielono 13.12.1988.

41. Jaworski Z.: Numerical modelling of turbulent transport processes in agitated vessels. P.A-2, pp. 55, VIth International Summer School Modelling of Heat Mass Transfer Pro-cesses, Chemical and Biochemical Reactors, Varna, Bulgaria 15–23.05.1989.

42. Jaworski Z., Aksman R., Sosnowski J., Kunstman M.: Badania i modernizacja saturatora zbiornikowego pulpy nawozowej NP. VI Sympozjum Naukowo Techniczne „Inżynieria Reaktorów Chemicznych”, Mat Konf., str. 233–239, Warszawa 19–20.10.1989.

43. Jaworski Z.: Modelowanie procesów burzliwego przenoszenia w mieszalnikach cieczy. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 567, Inżynieria Chemiczna nr 16, 63–68, 1989.

44. Czajkowski A., Jaworski Z.: Sposób pomiaru współczynnika przewodzenia dielektryków oraz urządzenie do pomiaru współczynnika przewodzenia dielektryków. Patent nr 142919 udzielono 05.12.1989.

45. Jaworski Z.: Numerical study on the mixing in agitated vessels. P J.3.2, pp.88, CHISA’90, Praque, Czechoslovakia 1990.

46. Walczak J., Mazanek Cz., Jaworski Z., Dębinski H., Górnicki J., Rychłowska-Himmel I., Kurzawa M.: The pulping of phosphogypsum in nitric acid. Chemia Stosowana XXXIV, 3/4, 243-252, 1990.

47. Walczak J., Mazanek Cz., Jaworski Z., Dębinski H., Górnicki J., Rychłowska-Himmel I., Kurzawa M.: The solubility of some components of phosphogypsum in sulfuric acid. Chemia Stosowana XXXIV, 3/4, 253-262, 1990.

48. Jaworski Z.: Makromieszanie w mieszalnikach cieczy. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 440, Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej nr 27, 1–146, Szczecin 1991.

49. Jaworski Z., Nienow A.W., Koutsakos E., Dyster K., Bujalski W.: An LDA study of turbulent flow in a baffled vessel agitated by a pitched blade turbine. Trans IChemE, 69, Part A, 313-320, July 1991.

50. Jaworski Z., Fort I.: Energy dissipation rate in a baffled vessel with pitched blade turbine impeller. Collect. Czech. Chem. Commun. 56, 9, 1856-1867, 1991.

51. Jaworski Z.: O zależności oceny stopnia zmieszania od sposobu próbkowania mieszaniny. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 457, IIChiChF nr 30, 49-62, 1991.

52. Jaworski Z., Fort I., Marisko V.: Turbulent flow and mixing in a vessel with a profiled blade impeller. Proc. 7th European Congress on Mixing, Part I, 193-197, Brugge, Bel-gium 18–20.09.1991.

53. Jaworski Z.: Numerical investigations on the mixing in agitated vessels. Inż. Chem. Proc. 1, 1, 19-26, 1992.

54. Jaworski Z., Dyster K.N., Nienow A.W.: On the hydrodynamics of a shear thinning fluid in a tank with axial flow impellers. Proc. 5th Intern. Conf. Laser Anemometry, “Laser Anemometry: Advances and Applications 2052”, pp.343-350, Veldhoven 1993.

55. Dyster K.N., Koutsakos E., Jaworski Z., Nienow A.W.: An LDA study of the radial discharge velocities generated by a Rushton turbine: Newtonian fluids, Re³5. Trans IChemE, 71, Part A, No.1, 11-23, 1993.

56. Jaworski Z., Aksman R., Sosnowski J., Kunstman M.: Urządzenie do absorpcji amonia-ku w pulpie nawozowej NP. Patent Tymczasowy nr 161148 z dnia 31.05.1993, Świadec-two Autorskie nr 293349 z dn. 10.11.93.

57. Jaworski Z., Pacek A.W., Nienow A.W.: On flow close to cavern boundaries in yield stress fluids. Chem. Eng. Sci. 49, No.19, 3321-3324, 1994.

58. Jaworski Z., Nienow A.W.: LDA measurements of flow fields with hydrofoil impellers in fluids with different rheological properties. IChemE Symp. Series No.136, 105-112, 1994.

59. Ozcan-Taskin N.G., Dyster K.N., Moore I.P.T., Badham R.S., Jaworski Z., Nienow A.W., Wyszynski M.L., McKemmie J.: A Study of Periodic Flow Around a Newly Designed Impeller. Proc. of The 1996 IChemE Research Event, pp. 880-882, 2-3 April 1996, University of Leeds, UK.

60. Ozcan-Taskin N.G., Badham R.S., Dyster K.N., Jaworski Z., Moore I.P.T., Nienow A.W., Wyszyński M.L., McKemmie J.: Gas Dispersion Performance of a Newly De-signed Impeller in the Transitional Flow Regime. Proc. of The 1996 IChemE Research Event, pp.112-114, 2-3 April 1996, University of Leeds, UK.

61. Jaworski Z.: O teorii, modelowaniu I pomiarach makromieszania w mieszalnikach cie-czy. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 17, 3, 387-401, 1996.

62. Jaworski Z.: Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów w modelowaniu bioreaktorów z mieszadłami (The Use of CFD in Modelling of Stirred Bioreactors). VI Ogólno-krajowa Konferencja Naukowa “Postępy Inżynierii Bioreaktorowej, Łódź, 24–26.09.1996.

63. Jaworski Z., Wyszynski M.L., Badham R.S., Dyster K.N., Moore I.P.T., Nienow A.W., McKemmie J.: Sliding mesh simulation of Transitional, non-Newtonian flow in a baffled, stirred tank. IMACS-COST Conference on CFD, Sept. 1995, Lausanne, Switzerland, published in Notes on Numer. Fluid Mech. 53, 109-115, 1996.

64. Jaworski Z., Wyszyński M.L., Moore I.P.T., Nienow A.W.: Sliding Mesh Computational Fluid Dynamics - a Predictive Tool In Stirred Tank Design. Proc. IMechE, Part E, 211, 149-156, 1997.

65. Jaworski Z., Radziukiewicz B.: O zastosowaniach numerycznej dynamiki płynów w inżynierii chemicznej i procesowej. Inż. Apar. Chem., 2, 10-13, 1997.

66. Jaworski Z., Dyster K.N., Moore I.P.T., Nienow A.W., Wyszynski M.L.: The Use of Angle Resolved LDA Data to Compare two Differential Turbulence Models Applied to Sliding Mesh Flow Simulations in a Stirred Tank, Rec. Prog. Gen. Proc., 11, No. 51, 187-193, 1997.

67. Jaworski Z., Dudczak J.: CFD modelling of turbulent macromixing in stirred tanks. Effect of the probe size and number on mixing indices. Computers Chem. Engng., 22, S293-S298, 1998.

68. Bujalski W., Jaworski Z., Otomo N., Nienow A.W.: Homogenisation with Dual Rushton Turbines. The 1998 IChemE Research Event, April, Newcastle, UK, CDROM Record 5577.

69. Kokotowska J., Radziukiewicz B., Jaworski Z., Kuncewicz C.: An LDA study of laminar flow of a Newtonian liquid in the region of a flat blade turbine impeller. Inż. Chem. Proc., 19, 2, 353-370, 1998.

70. Mishra V.P., Dyster K.N., Jaworski Z., Nienow A.W., McKemmie J.: A Study of an Up- and Down-Pumping Wide-Blade Impeller. Part I. LDA Measurements. Can. J. Chem. Eng. 76, 577-588 (June 1998).

71. Jaworski Z., Wyszynski M.L., Dyster K.N., Mishra V.P., Nienow A.W.: A Study of an Up- and Down-Pumping Wide-Blade Hydrofoil Impeller. Part II CFD Analysis. Can. J. Chem. Eng. 76, No.5, 866-876 (October) 1998.

72. Jaworski Z.: O zastosowaniach CFD do modelowania procesów przenoszenia w mieszalnikach cieczy. XVI Ogólnopolska Konferencja Inż. Chem. i Proc., T2, 58-63, Kra-ków-Muszyna, 21-25.09.1998.

73. Radziukiewicz B., Jaworski Z., Edwards B.: Zastosowanie CFD do modelowania burzliwego wnikania ciepła w mieszalniku cieczy. XVI Ogólnopolska Konferencja Inż. Chem. i Proc., T3, 53-56, Kraków-Muszyna, 21-25.09.1998.

74. Jaworski Z., Adamiak I.: Rozpraszanie energii w silnie rozrzedzanej ścinaniem cieczy w mieszalniku. XVI Ogólnopolska Konferencja Inż. Chem. i Proc., T4, 83-86, Kraków-Muszyna, 21-25.09.1998.

75. Jaworski Z.: On interrelations between the theory, modelling and experiments of macromixing in stirred tanks. Proc. 3rd Itern. Symp. On Mixing in Ind. Proc., Osaka 1999, Japan, pp. 123-130.

76. Jaworski Z.: Towards a fully predictive CFD modelling of transfer processes in stirred tanks and bioreactors. Proc. 1999 Autumn Meeting of Japan Society of Chemical Engi-neers, Sept. 26-28, Kanazawa, Japan, 1999, CD ROM, Paper B213.

77. Radziukiewicz B., Jaworski Z.: Badania anemometryczne przepływu cieczy niutonowskiej w obszarze przyściennym w mieszalniku cieczy. Prace Wydziału Inż. Chem. i Proc. Polit. Warszawskiej, XXV, No.1-3, 207-210, 1999.

78. Jaworski Z.: Metody CFD w modelowaniu procesów transportu w mieszalnikach. Referat plenarny na VIII Ogólnopolskim Seminarium “Mieszanie”, Warszawa-Jachranka’99. Prace Wydziału Inż.. Chem. i Proc. Polit. Warszawskiej, XXV, No.1-3, 23-34, 1999.

79. Adamiak I., Jaworski Z.: Symulacja przepływu w mieszalniku statycznym. Prace Wydziału Inż.. Chem. i Proc. Polit. Warszawskiej, XXV, No.1-3, 45-48, 1999.

80. Jaworski Z., Bujalski W., Otomo N., Nienow A.W.: CFD study of homogenisation with dual Rushton turbines – comparison with experimental results. Fluid Mixing 6, Brad-ford, IChemE Symp. Series No.146, 81-91, 1999.

81. Adamiak I., Peryt S., Jaworski Z.: Wpływ parametrów akwizycji danych na dokładność pomiarów anemometrycznych przepływów burzliwych. Prace Nauk. Polit. Szczec. Nr 558, Inż. Chem. Proc. Ochr. Środ. Nr 36, 81-94, 2000.

82. Dudczak J., Jaworski Z.: CFD analysis of homogenisation in a stirred tank. Inż. Chem. i Proc., 21, 4, 613-623, 2000.

83. Jaworski Z.: Numerical studies on jacket heat transfer in stirred tanks. Paper G7.1, Summaries 3 and full text on CD-ROM, CHISA 2000 Congress, Prague, August 2000.

84. Jaworski Z.: Modelowanie numeryczne przepływu zawiesin. Zeszyty Naukowe Poli-techniki Łódzkiej Nr 839, Inżynieria Chemiczna i Procesowa Nr 28, 99-106, 2000.

85. Jaworski Z., Bujalski W., Otomo N., Nienow A.W.: CFD study of homogenization with dual Rushton turbines – comparison with experimental results. Part I: Initial studies. Trans IChemE, 78, Part A, 327-333, April 2000.

86. Oshinowo L., Jaworski Z., Dyster K.N., Marshall E., Nienow A.W.: Predicting the tangential velocity field in stirred tanks using the Multiple Reference Frames (MRF) model with validation by LDA measurements. Proc. 10th Europ. Conf. Mixing, 281-288, Delft, July 2000.

87. Wong D.C.Y., Jaworski Z., Nienow A.W.: Effect of ion excess on particle size and mor-phology during barium sulphate precipitation: an experimental study. ISCRE-16 Book of Abstracts, pp. 112-113, Cracow, Poland, September 2000.

88. Adamiak I., Peryt S., Jaworski Z.: Wpływ parametrów akwizycji danych na dokładność pomiarów anemometrycznych przepływów burzliwych. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 558, Inst. Inż. Chem. i Proc. Ochr. Środ. Nr 36, 81-94, 2000.

89. Jaworski Z., Dyster K.N., Nienow A.W.: The effect of size, location and pumping direction of pitched blade turbine impellers on flow Patterns: LDA measurements and CFD predictions. (e-Proc. Intern. Symp. on Mixing in Ind. Proc. – ISMIP-4, pp. 1-9, Tou-luse, France, May 14-16, 2001.), Trans IChemE, 79, Part A, 887-894, November 2001.

90. Wong D.C.Y., Jaworski Z., Nienow A.W.: Effect of ion excess on particle size and morphology during barium sulphate precipitation: an experimental study. Chem. Eng Sci. 56, No.2, 727-734, 2001.

91. Jaworski Z.: On interrelations between the theory and experiments of macromixing in stirred tanks. J. Chem. Eng. Japan, 34, No.5, 671-675, 2001.

92. Jaworski Z., Dudczak J.: CFD determination of the macro-scale concentration distribution in a stirred tank. J. Chem. Eng. Japan, 34, No.6, 715-723, 2001.

93. Zakrzewska B., Jaworski Z.: A study of laminar flow in the impeller region of two turbine impellers. Part I. Laser Doppler anemometry measurements. Inż. Chem. Proc., 22, 57-75, 2001.

94. Zakrzewska B., Peryt S., Jaworski Z.: Badania przyściennego przepływu przejściowego i burzliwego w mieszalniku cieczy. I. Pomiary anemometryczne. Inż. Chem. Proc., 22, 3, 427-443, 2001.

95. Jaworski Z., Nienow A.W.: CFD simulations of continuous precipitation of barium sulphate in a stirred tank. Proc. XV International Conference on Chemical Reactors, CHEMREACTOR-15, pp. 93-96, Helsinki, Finland, June 5-8, 2001.

96. Adamiak I, Jaworski Z.: Badania eksperymentalne przepływu cieczy nieniutonowskiej w mieszalniku statycznym typu KENICS. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2001, 22, 3B, 175-180.

97. Peryt S., Jaworski Z., Pianko-Oprych P.: Modelowanie przepływu płynu nienewtonowskiego w mieszalniku statycznym typu KENICS. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2001, 22, 3D, 1097-1102.

98. Zakrzewska B., Jaworski Z.: Badania przyściennego przepływu przejściowego i burzliwego w mieszalniku cieczy II. Modelowanie numeryczne przepływu burzliwego. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2001, 22, 3E, 1525-1530.

99. Jaworski Z., Dyster K.N., Nienow A.W.: The effect of size, location and pumping direction of pitched blade turbine impellers on flow patterns: LDA measurements and CFD predictions. Intern. Symp. On Mixing in Industrial Processes – ISMIP4, pp.9, Touluse, France, 14-16.05.2001.

100. Bujalski W., Jaworski Z., Nienow A.W.: CFD study of homogenisation with dual Rushton turbines – comparison with experimental results. Part II. The Multiple Reference Frame. Trans IChemE, 80, Part A, 97-104, January 2002.

101. Bujalski J.M., Jaworski Z., Bujalski W., Nienow A.W.: The influence of the addition position on the CFD simulated mixing time in mechanically agitated vessels. Trans IChemE, 80, Part A, 824-831, November 2002. (Referat na Fluid Mixing VII, Bradford, UK Conference on Mixing, 10-11 July 2002.

102. Bujalski J.M., Jaworski Z., Bujalski W., Fort I., Nienow A.W.: The dynamic pressure along a standard baffle in a vessel agitated by a Rushton turbine: CFD simulation compared to experimental results. CHISA 2002, Summaries p. 17, Praha, Czech Republik, 2002.

103. Adamiak I., Jaworski Z.: Badania anemometryczne i modelowanie CFD przepływu cieczy nieniutonowskiej w mieszalniku statycznym typu SMX. Inż. i Ap. Chem., 2002, 41(33), 4s, 7-9, (IX Ogólnopolskie Seminarium “Mieszanie”, Olsztyn 18-20.09.2002).

104. Adamiak I., Jaworski Z.: Przepływ cieczy nieniutonowskiej w obszarze przyściennym mieszalnika statycznego typu SMX. Pomiary LDA I modelowanie CFD. Inż. i Ap. Chem., 2002, 41(33), 4s, 9-11, (IX Ogólnopolskie Seminarium “Mieszanie”, Olsztyn 18-20.09.2002).

105. Peryt S., Jaworski Z.: Analiza spektralna przepływów niestabilnych w mieszalniku typu Kenics. Inż. i Ap. Chem., 2002, 41(33), 4s, 100–101.

106. Pianko-Oprych P., Jaworski Z.: Modelowanie CFD układów ciecz-ciecz w mieszalnikach statycznych z zastosowaniem modelu ASM. Inż. i Ap. Chem., 2002, 41(33), 4s, 102–104.

107. Zakrzewska B., Jaworski Z.: Modelowanie przyściennego przepływu burzliwego dla mieszadła turbinowego o pochylonych łopatkach. Wpływ gęstości siatki numerycznej. Inż. i Ap. Chem., 2002, 41(33), 4s, 149–150.

108. Zakrzewska B., Szczuko A., Jaworski Z.: Modelowanie CFD laminarnego przepływu cieczy niutonowskiej w obszarze mieszadła turbinowego-tarczowego. Inż. i Ap. Chem., 2002, 41(33), 4s, 151–152.

109. Jaworski Z., Pianko-Oprych P.: Two-phase, laminar flow simulations in a Kenics static mixer. The standard Eulerian and Lagrangian approaches. Trans IChemE, 80, Part A, 910-916, November 2002.

110. Jaworski Z., Zakrzewska B.: Modelling of the turbulent wall jet generated by a pitched blade turbine impeller. The effect of turbulence model. Trans IChemE, 80, Part A, 846-854, November 2002.

111. Wong D.C.Y., Nienow A.W., Jaworski Z.: Barium sulphate precipitation in a double-feed semibatch stirred reactor. Paper 34, ISCRE-17 Symposium, Hong Kong, China, September 2002.

112. Jaworski Z., Peryt S.: On flow fluctuations in a static mixer. 11th International Symposium on Applications of laser Techniques to Fluid Machanics. Lisbon, Portugal, 8–11.06.2002.

113. Pianko-Oprych P., Jaworski Z.: Modelowanie numeryczne przepływu dwufazowego typu ciecz-ciecz w mieszalniku statycznym SMX. Inż. Chem. Proc., 24, 449-467, 2003.

114. Jaworski Z., Nienow A.W.: CFD modelling of continuous precipitation of barium sulphate in a stirred tank. Chem. Eng. J., 91, Nos. 2-3, 167-174, March 2003.

115. Wong D.C.Y., Nienow A.W., Jaworski Z.: Barium sulphate precipitation in a double-feed semibatch stirred reactor. Trans IChemE, 81, Part A, 874-880, September 2003.

116. Adamiak I., Jaworski Z.: Turbulent flow at low Reynolds number of a non-Newtonian fluid in an SMX static mixer. 11th European Conference on Mixing, Paper P26, 463–470, Bamberg, Germany, 14–17.10.2003.

117. Zakrzewska B., Jaworski Z.: CFD modelling of turbulent heat transfer in a jacketed stirred vessel. 11th European Conference on Mixing, Paper 6.3, 205–212, Bamberg, Germany, 14–17.10.2003.

118. Zakrzewska B., Jaworski Z.: CFD modelling of turbulent jacket heat transfer in a Rushton turbine stirred vessel. Chem. Eng. Technol., 27, No.3, 237-242, 2004.

119. Pianko-Oprych P., Jaworski Z.: Modelowanie numeryczne przepływu dwufazowego typu ciecz – ciecz w mieszalnikach statycznych. Inż. Chem. i Proc., 2004, 25, 341-362.

120. Adamiak I., Jaworski Z.: Przepływ burzliwy cieczy nienewtonowskiej w mieszalniku statycznym typu KENICS. Inż. Chem. i Proc., 2004, 25, 535-541.

121. Peryt S., Jaworski Z.: Charakterystyka fluktuacji przepływu płynu nienewtonowskiego w mieszalniku statycznym SMX. Inż. Chem. i Proc., 2004, 25, 1461-1466.

122. Zakrzewska B., Jaworski Z.: Modelowanie CFD przyściennego przepływu przejściowego w mieszalniku z turbiną Rushtona. Inż. Chem. i Proc., 2004, 25, 1825-1830.

123. Jaworski Z., Nienow A.W.: A strategy for solving a mathematical model of barium sulphate precipitation in a continuous stirred tank reactor. Trans IChemE, Part A, September 2004, Chemical Engineering Research and Design, 82(A9), 1089-1054.

124. Pianko- Oprych P., Jaworski Z.: The CFD modelling of the turbulent liquid-liquid flow in an SMX mixer. The impact of centrifugal force on concentration fields. Ninth International Conference Multiphase Flow in Industrial Plants. Session 6: Mixing and Separation Systems (Part 2). Pp.13, Roma , Italy, 20-21.09.2004.

125. Jaworski Z., Pianko- Oprych P.: The CFD modelling of the turbulent liquid-liquid flow in a KENICS mixer. 3rd International Symposium on Two-Phase Flow Modelling and Ex-perimentation, Pp.8, Pisa, Italy, 22-24.09.2004.

126. Pianko-Oprych P., Jaworski Z.: Momentowy bilans populacji w burzliwym przepływie dwufazowym typu ciecz-ciecz w mieszalnikach Kenics. Inż. Apar. Chem., 2004, 3a, 124-125.

127. Jaworski Z., Pianko-Oprych P.: The CFD modelling of the turbulent liquid-liquid flow in static mixers. The impact of the centrifugal force on concentration fields. Intern. Symp. on Mixing in Ind. Proc. – ISMIP-5, Seville, Spain, 1-4.06.2004.

128. Jaworski Z., Kiljanski T.: O charakterystykach reologicznych cieczy modelowych rozrzedzanych ścinaniem, Inż. Chem. Proc. 26, 3, 513-522, 2005.

129. Zakrzewska B., Jaworski Z.: Turbulent heat transfer modelling in a vessel stirred by a pitched blade turbine impeller. IASME Transactions, 8, 2, 1539-1543, October 2005.

130. Zakrzewska B., Jaworski Z.: Heat transfer modelling in static mixers. Proc. 10th Jubilee Polish Seminar on Mixing. 26-29.09, Poznań 2005. pp.12, full text No. 68 on CD-ROM, ISBN 83-7143-314-X.

131. Peryt S., Jaworski Z.: The Newtonian flow instabilities inside an SMX static mixer. Proc. 10th Jubilee Polish Seminar on Mixing. 26-29.09.2005, Poznań , pp.6, full text No. 68 on CD-ROM, ISBN 83-7143-314-X.

132. Pianko-Oprych P., Marchisio D., Jaworski Z., Nienow A.W.: CFD simulation of turbulent drop breakage in a Kenics static mixer: Predicted drop size distribution compared to experimental data. pp. 1-10. Computational Fluid Dynamics in Chemical Reaction Engineering IV. Barga, Italy 2005.

133. Pianko-Oprych P., Jaworski Z.: CFD modelling of liquid-liquid dispersed flows in static mixers. Proc. 3rd International Berlin Workshop (IBW3) on Transport Phenomena with Moving Boundaries. 6-7.10.2005 Berlin, pp. 15, full text No. 1 on CD-ROM, ISBN 3-00-017322-6.

134. Jaworski Z.: Numeryczna mechanika płynów w inżynierii chemicznej i procesowej. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.

135. Pianko-Oprych P., Jaworski Z., Marchisio D.: Numerical simulations of laminar break-up procvess of a liquid-liquid dispersion in a Kenics static mixer. 10th Mediterranean Congress of Chemical Engineering. 15-18.11.2005 Barcelona, paper T03-23, p.1 Book of abstracts.

136. Zakrzewska B., Jaworski Z.: Modelling of heat transfer in static mixers. Inż. Chem. Proc. 27, 547-557, 2006.

137. Peryt S., Jaworski Z.: Newtonian flow instabilities inside an SMX static mixer. Inż. Chem. Proc. (Chemical and Process Engineering), 27, 1447-1453, 2006.

138. Jaworski Z., Pianko-Oprych P., Marchisio D., A.W. Nienow: Numerical modelling of turbulent drop breakage in a Kenics static mixer and comparison with experimental data. Proc. 12th European Conference on Mixing, pp. 631-638, Bologna, 27-30 June 2006.

139. Jaworski Z.: An LDA study of the flow inside caverns created by a hydrofoil impeller. Proc. 12th European Conference on Mixing, pp. 81-88, Bologna, 27-30 June 2006.

140. Dekajło A., Jaworski Z., Hall A., Muller F.: Selectivity determination of iodide-iodate micromixing reaction system by experimental and numerical methods. 12th European Conference on Mixing, pp. 367-374, Bologna, 27-30 June 2006.

141. Jaworski Z.: Towards fully predictive CFD modelling of mixing processes. Polish Journal of Chemical Technology, 8, 1, 27-34, 2006.

142. Jaworski Z.: Numeryczna mechanika płynów w modelowaniu przepływów wielofazowych. (Referat plenarny, VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk 2006) Inż. Apar. Chem. 45 (37), 6s, 94-95, 2006.

143. Jaworski Z., Murasiewicz H., Pianko-Oprych P., Baker M.: Large Eddy Simulations of the turbulent liquid-liquid flow in a Kenics static mixer. Proc. 10th Intern. Conference Multiphase Flow in Industrial Plant, pp. 161-170, Tropea, Italy September 20-22, 2006.

144. Jaworski Z., Pianko-Oprych P., Marchisio D.L., Nienow A.W.: CFD modelling of turbulent drop breakage in a Kenics static mixer and comparison with experimental data. Chem. Eng. Res. Des. (Trans IChemE), 85, Part A, 753-759, 2007.

145. Jaworski Z.: LES and T-RANS modelling of turbulent flow instabilities in liquid-liquid dispersion. Fortschritt-Berichte VDI, Seria 3 Verfahrenstechnik, Nr 883, pp. 203-212. (ISBN 978-3-18-388303-5). Proc. 4th International Berlin Workshop (IBW4) on Transport Phenomena with Moving Boundaries. 27-28.09.2007 Berlin.

146. Peryt-Stawiarska S., Jaworski Z.: Large eddy simulations of the Newtonian fluid flow through a Kenics static mixer. Chemical and Process Engineering (Inz. Chem. Proc.), 28, 435-444, 2007.

147. Jaworski Z., Murasiewicz H.: CFD Simulations of the turbulent liquid–liquid flow in a Kenics static mixer. Proc. 11th Intern. Conference “Multiphase Flow in Industrial Plants”, MFIP 2008, pp. 135-142, 7-10 Sept., Palermo, Italy, ISBN 88-88198-13-X.

148. Jaworski Z.,:Zakrzewska B.: Multiscale modelling of chemical reactors. Chem. Proc. Eng., 29, 567-581, 2008.

149. Klejny M., Jaworski Z., Zakrzewska B., Gralla Ł.: Application of the extended UNIQUAC model to the carbonization equilibrium of in the soda ash technology. Activity coefficients in the liquid phase. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN, 11, 43-54, 2008. PL ISSN 1509-0760.

150. Peryt-Stawiarska S., Jaworski Z.: Fluctuations of the non-Newtonian fluid flow in a Kenics static mixer: An experimental study. Polish Journal of Chemical Technology, 10, 3, 35-37, 2008.

151. Peryt-Stawiarska S., Jaworski Z.: Application of CFD methods for simulating fluid flow through a Kenics static mixer. Inzynieria i Aparatura Chemiczna, 1/2008, 7-12, 2008.

152. Peryt-Stawiarska S., Jaworski Z.: A comparative analysis of the Newtonian and non-Newtonian flow fluctuations in a SMX mixer. Inzynieria i Aparatura Chemiczna 1/2009, 110-111, 2009.

153. Jaworski Z., Murasiewicz H.: Modelling of turbulent fluctuations of the two-phase flow in a Kenics static mixer. Inzynieria i Aparatura Chemiczna 1/2009, 98-100, 2009.

154. Murasiewicz H., Jaworski Z.: Transient CFD simulations of turbulent liquid – liquid flow in a Kenics static mixer. Radial and tangential velocities. Polish Journal of Chemical Technology, 11, 2, 36 — 40, 2009, 10.2478/v10026-009-0021-2.

155. Zakrzewska B., Jaworski Z.: An empirical model of a multiphase reactor based on artificial neural Network. Chemical Engineering Transactions 17, 1239-1244, 2009, 10.3303/CET0917207.

156. Jaworski Z., Murasiewicz H.: CFD simulations of the turbulent liquid-liquid flow in a Kenics static mixer. Multiphase Science and Technology Vol. 21 no. 1-2, 37-50, 2009.

157. Pianko-Oprych P., Jaworski Z.: CFD modelling of two-phase liquid-liquid flow in a SMX static mixer. Polish Journal of Chemical Technology (LF) Vol. 11, no3, 41-49, 2009.

158. Peryt-Stawiarska S., Jaworski Z., Antosik K.: Application of the oscillation method to study the viscoelastic properties of CMC solutions (in Polish). Przem. Chem. 89/1 , 50-54, 2010.

159. Pianko-Oprych P., Jaworski Z.: Prediction of liquid-liquid flow in an SMX static mixer using large eddy simulations. Chemical Papers, 64, 2, 203-212, 2010.

160. Jaworski Z, Murasiewicz H, LES and URANS modelling of turbulent liquid-liquid flow in a static mixer: Turbulent kinetic energy and turbulence dissipation rate, Chemical Papers, 64,2 , 182-192, 2010.

161. Peryt-Stawiarska S., Jaworski Z.: Przepływ płynu nienewtonowskiego pomiędzy dwoma współosiowymi walcami – analiza pola prędkości na podstawie wyników LDA, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 3, 93-94, 2010.

162. Murasiewicz H., Jaworski Z.: Modelowanie metodami URANS I LES przepływu dwufazowego w mieszalniku statycznym z wkładkami Kenics, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 3, 79-80, 2010.

163. Zakrzewska B., Baniukiewicz P., Jaworski Z.: Modelowanie wieloskalowe systemu procesowego. Numeryczne badania wstępne. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 3, 119-120, 2010.

164. Giniewska E., Jaworski Z.: Dostępne technologie produkcji mocznika i nowe trendy w modernizacji istniejących instalacji (Available urea technologies and new tendencies in revamping urea plants). Przem. Chem. 89/7 , 909-915, 2010.

165. Giniewska E., Jaworski Z.: Stan ochrony patentowej w technologii bieli tytanowej. Przem. Chem. 89/8 , 844-849, 2010.

166. Jaworski Z., Czernuszewicz M., Gralla Ł.: A comparative study of two thermodynamic models applied to solutions of the NH3–H3PO4–H2O and NH3–CO2–NaCl–H2O systems. Chem. Proc. Eng., 31, 789-811, 2010.

167. Jaworski Z.: On generalized rheological characteristics of carboxymethylcellulose solutions. Chem. Proc. Eng., 31, 873-888, 2010.

168. Jaworski Z.: Patent P.384107 “Sposób wytwarzania nawozów sztucznych przez amonizację kwasów fosforowego i/lub siarkowego w ciśnieniowym reaktorze chemicznym. Udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 15.10.2010.

169. Jaworski Z., Zakrzewska B.: Towards multiscale modelling in product engineering, Comp. Chem. Eng. 35, 434-445, 2011.

170. Pianko-Oprych P. , Jaworski Z.: Modelowanie nymeryczne LES burzliwego przepływu dwufazowego ciecz-ciecz w mieszalniku statycznym SMX, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1, 85-86, 2010.

171. Jaworski Z., Murasiewicz H., Zakrzewska B.: CFD modelling of turbulent flow and heat transfer in a static mixer. Large eddy simulation. Proc. ASME-ATI-UIT 2010 Conference, pp. 1057-1062, 16-19 May, Sorrento, Italy, ISBN 978-884672659-9.

172. Pianko-Oprych P., Zakrzewska B., Jaworski Z.: Modelling of heat transfer in an SMX mixer. Proc. ASME-ATI-UIT 2010 Conference, pp. 1325-1330, 16-19 May, Sorrento, Italy, ISBN 978-884672659-9.

173. Jaworski Z., Czernuszewicz M., Gralla Ł.: A comparative study of thermodynamic electrolyte models applied to the Solvay soda system. Chem. Proc. Eng., 32, 135-154, 2011.

174. Murasiewicz H., Jaworski Z.: Modelowanie hydrodynamiki oraz procesu mieszania w mieszalniku Kenics, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4, 28-29, 2011.

175. Jaworski Z., Cydzik E.: Customization of thermodynamic models of electrolytes for incorporation in CFD codes. Proc. 18th International Conference Process Engineering and Chemical Plant Design, 59-66, 19-23 September 2011, Berlin.

176. Gralla Ł., Jaworski Z.: Modelowanie CFD przepływu gaz-ciecz w reaktorze z mieszadłem do produkcji nawozów azotowych. XII Ogólnopolskie Seminarium “Mieszanie”, Międzyzdroje 6-9.06.2011.

177. Murasiewicz H., Jaworski Z.: An experimental study of the turbulent flow field in a kenics static mixer by laser Doppler anemometry, Po-Tu-4, No.083, 38th Intern. Conf. SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia 23-27.05.2011.

178. Peryt-Stawiarska S., Zakrzewska  B., Jaworski  Z.: Modelowanie CFD przepływu przejściowego płynu nienewtonowskiego w mieszalniku z turbiną Rushtona. Przemysł Chemiczny 90, nr 9, 1664-1666, 2011.

179. Cydzik E., Jaworski Z.: Uproszczony opis równowagi krystalizacyjnej układu NaCl-NH3-CO2-H2O (A simplified description of crystallization equilibrium in the NaCl-NH3-CO2-H2O system). Przemysł Chemiczny 91, nr 6, 1283-1287, 2012.

180. Pianko-Oprych P., Jaworski Z.: Przegląd metod modelowania numerycznego mikrorurowych stałotlenkowych stosów ogniw paliwowych (Numerical modelling of the micro-tubular solid oxide fuel cell stacks). Przemysł Chemiczny 91, nr 9, 1813-1816, 2012.

181. Pianko-Oprych P., Zakrzewska B., Jaworski Z.: Multiscale modelling of a tubular Solid Oxide Fuel Cell system, 9th Symposium on Fuel Cell and Battery Modeling and Experimental Validation (ModVal 9), Campus Sursee, April 2-4, 2012, Book of Abstracts, 109-110.

182. Jaworski Z., Zakrzewska B., Pianko-Oprych P.: Modelling of micro-tubular Solid Oxide Fuel Cell system in SUAV project. 8th Annual Conference “Smart Hydrogen & Fuel Cell Power Conference”, 29 March 2012 Birmingham, UK, Book of abstracts 45.

183. Czernuszewicz M., Jaworski Z.: Modelowanie numeryczne procesu przenoszenia masy w przeciwprądowym reaktorze półkowym. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum “Reaktory Wielofazowe i Wielofunkcyjne dla Procesów Chemicznych i Ochrony Środowiska”, Warszawa-Serock, 10-12.10.2012, str. 41-46.

184. Jaworski Z., Sarzyński I., Dyląg M.: Koncepcja instalacji pilotażowej do innowacyjnej produkcji nawozów amonowych (A concept of pilot plant for innovative production of ammonium fertilizers). Czasopismo Techniczne. Mechanika. 109, 5, 108-112, 2012.

185. Jaworski Z., Murasiewicz H.: Numerical and experimental studies of liquid-liquid mixing in a Kenics static mixer. Proceedings of 14th European Conference on Mixing, Warszawa 10-13 September, s. 181-186.

186. Jaworski Z., Murasiewicz H.: An experimental and numerical investigation on the liquid flow in a Kenics static mixer. Proc. 39th Intern. Confer. of Slovak Society Chemical Engineering Tatranské Matliare. Slovakia: 2012 s. 319-327.

187. Jaworski Z., Czernuszewicz M.: Liquid-solid equilibrium for the NaCl-NaHCO3-Na2CO3-H2O system at 45oC. Validation of mixed solvent electrolyte model. Proc. 39th Intern. Confer. of Slovak Society Chemical Engineering Tatranské Matliare. Slovakia: 2012 s. 156-161.

188. Peryt-Stawiarska S., Jaworski Z.: The non-Newtonian fluid flow through the kenics static mixer. Proceedings of 14th European Conference on Mixing, Warszawa 10-13 September, s. 365-370.

189. Pianko-Oprych P., Zakrzewska B., Jaworski Z.: Multiscale Modelling of a Tubular Solid Oxide Fuel Cell System, Proc. 9th Symposium on Fuel Cell and Battery Modeling and Experimental Validation (ModVal 9), pp. 109-110, Campus Sursee April 2-4, 2012, DOI: 10.3929/ethz-a-007050000.

190. Murasiewicz H., Jaworski Z.: Investigation of turbulent flow field in a Kenics static mixer by Laser Doppler Anemometry. Chemical Papers 67 (9) 1188–1200, 2013.

191. Jaworski Z., Czernuszewicz M.: Liquid-solid equilibrium for the NaCl-NaHCO3-Na2CO3-H2O system at 45oC. Validation of mixed solvent electrolyte model. Chemical Papers 67 (9) 1181–1187, 2013.

192. Pianko-Oprych P., Jaworski Z.: Modelowanie mikrorurowych stałotlenkowych ogniw paliwowych. Wprowadzenie do projektu SUAV. Przemysł Chemiczny, 92 (1), 51 - 54, 2013.

193. Zakrzewska B., Jaworski Z.: Symulacje systemu do wytwarzania energii zaopatrzonego w stałotlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC) z użyciem programu Aspen Plus. Inżynieria i Aparatura Chemiczna No.6, 583-585, 2013. (Rok 52 (44)).

194. Murasiewicz H., Jaworski Z., Baniukiewicz P.: Zastosowanie analizy spektralnej oraz transformaty falkowej do analizy przepływu burzliwego w mieszalniku statycznym Kenics. Inżynieria i Aparatura Chemiczna No.6, 545-547, 2013. (Rok 52 (44)).

195. Pianko-Oprych P., Kasilova E., Jaworski Z.: Modelling of processes in a microtubular Solid Oxide Fuel Cell. Inżynieria i Aparatura Chemiczna No.5, 462-464, 2013. (Rok 52 (44)).

196. Czernuszewicz M., Cydzik E., Jaworski Z.: Równowaga ciecz - gaz w układzie sodowym Solvaya, Materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej (na CD-ROM), Szczecin/Kołobrzeg, 2-6 września 2013, ISBN 978-83-7518-596-6.

197. Murasiewicz H., Jaworski Z., Peryt-Stawiarska S.: Badania eksperymentalne pola prędkości przepływu burzliwego w mieszalniku statycznym Kenics. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2013 (3) 206-207.

198. Peryt-Stawiarska Sylwia, Jaworski Zdzisław, Study of laminar viscoelastic fluid flow through SMX static mixer, 8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 6 pp., Lizbona, Portugalia, 16-20.06.2013

199. Czernuszewicz M., Cydzik E., Jaworski Z.: An algebraic description of the absorption equilibrium for the Solvay soda system, J. Chem. Eng. Data 2014, 59, 2901−2908.

200. Zakrzewska B., Pianko-Oprych P., Jaworski Z.: Multiscale modeling of solid oxide fuel cell, Chem. Ing. Tech. 2014, 86, No. 7, 1029–1043.

201. Pianko-Oprych P., Kasilova E., Jaworski Z.: Quantification of the radiative and convective heat transfer processes and their effect on mSOFC by CFD modelling, Polish Journal of Chemical Technology 86, 7, 1029-1043, 2014.

202. Pianko-Oprych P., Kasilova E., Jaworski Z.: CFD analysis of heat transfer in a microtubular Solid Oxide Fuel Cell stack, Chem. Proc. Eng. 35, 3, 293-304, 2014.

203. Jaworski Z., Zakrzewska B., Kasilova E., Pianko-Oprych P.: Multiscale modelling of SOFC system in SAPIENS project, 10th International Hydrogen & Fuel Cell Conference, 25 March 2014, Birmingham, UK.

204. Dylak A., Z. Jaworski Z.: A CFD Study of Formation of the Intensive Mixing Zone in a Highly Non-Newtonian Fluid. ICNAAM Conference, 9th Symposium on Numerical Analysis of Fluid Flow and Heat Transfer 2014, 22 – 26 September 2014, Rhodos, Greece. Str. 030013-1 do Str. 030013-4. ISBN: Set: 978-0-7354-1287-3, Part 1: 978-0-7354-1288-0, Part 2: 978-0-7354-1289-7, Part 3: 978-0-7354-1290-3. Editors: Theodore E. Simos and Charalambos Tsitouras Volume number: 1648 Published: 10 marzec 2015

205. Z. Jaworski, P. Pianko-Oprych, E. Kasilova, B. Zakrzewska, Modelling of microtubular SOFC system in SUAV project, Fuel Cells & Hydrogen for Future Transport and Building 2014, 25.03.2014, Birmingham, UK.

206. P. Pianko-Oprych, T. Zinko, Z. Jaworski, Modeling of thermal stresses in a microtubular Solid Oxide Fuel Cell stack, 3rd International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells for Next Generation Power Plants: Gasifier – SOFC systems, 2.06.2014, Warszawa.

207. P. Pianko-Oprych, E. Kasilova, Z. Jaworski, Assessing the effect of electrochemically driven non-uniformities of heat flux in a microtubular fuel cell on mSOFC temperature distribution, 11th European SOFC and SOE Forum 2014, 1-4.07.2014, Lucerne, Switzerland.

208. P.Pianko-Oprych, T. Zinko, Z. Jaworski, Simulation of thermal stresses for a new design of a microtubular solid oxide fuel cell stack, EmHyTeC 2014, 9-12/12/2014, Taromina, Włochy, streszczenie strona O-031-O032. ISBN 978 88 8080 141 2.

209. Peryt-Stawiarska S., Murasiewicz H., Jaworski Z.: Analiza charakterystyk reologicznych płynu nienewtonowskiego na przykładzie wodnego roztworu soli sodowej karboksymetylocelulozy (CMC), Inż. Apar. Chem. 2014, nr 3, 165-166

210. Dylak A., Jaworski Z.: Numeryczne modelowanie pola prędkości cieczy silnie rozrzedzanej ścinaniem w mieszalniku z mieszadłem PMT, Inż. Apar. Chem. 2014, 5, 339-340

211. Story A., Jaworski Z.: Effect of the numerical grid density on the modeling of fluid flow in a stirred tank with a PMT impeller, Technical Transactions Chemistry 2-Ch-2014, 115-123, 2014.

212. Story A., Jaworski Z., Nowak E., Simmons M.: PIV measurements of the velocity fields of a Newtonian fluid in a stirred tank equipped with PMT type impeller , Technical Transactions Chemistry 2-Ch-2014, 125-134, 2014 .

213. Pianko-Oprych P., Zinko T., Jaworski Z.: Numerical analysis of thermal tresses in a new design of microtubular stack, Open Chemistry (Centr. Europ. J. Chem.), 2015, 13 (1) 1045-1062. -0116

214. Pianko-Oprych P., Zinko T., Jaworski Z.:Simulation of thermal stresses for new designs of microtubular Solid Oxide Fuel Cell stack, Intern. J. Hydrogen Energy, 2015, 40 (42 SI) 14584-14595.

215. Pianko-Oprych P., Zinko T., Jaworski Z., Modeling of thermal stresses in a microtubular Solid Oxide Fuel Cell stack, Journal of Power Sources, 300, 10-23, 2015.

216. Zinko T., Pianko-Oprych P., Jaworski Z., Three-dimensional modelling of thermal stresses in a planar solid oxide fuel cell of a novel design, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (IAPGOŚ), 6 (1), 69-72, 2016.

217. Pianko-Oprych P., Zinko T., Jaworski Z., Simulation of the steady-state behaviour of a new design of a single planar Solid Oxide Fuel Cell, Polish Journal of Chemical Technology, 18 (1), 64 - 71, 2016.

218. Zinko T., Pianko-Oprych P., Jaworski Z., Numerical investigation of fuel starvation effect at high current in novel planar SOFC design, Proceedings of 12th European Solid Oxide Fuel Cells and Electrolysers Forum, Luzern, Switzerland, 5-8.7.2016, ISBN 978-3-905592-21-4

219. Pianko-Oprych P., Zinko T., Jaworski Z., A Numerical Investigation of the Thermal Stresses of a Planar Solid Oxide Fuel Cell , Materials 9 (10) Art. 814.

220. P. Pianko-Oprych, S.M. Hosseini, Z. Jaworski, Model development of integrated CPOx reformer and SOFC stack system, Polish Journal of Chemical Technology, 18 (4), 41 - 46, 2016, DOI: 10.1515/pjct-2016-0069.

221. Z. Jaworski, B. Zakrzewska, P. Pianko-Oprych. On thermodynamic equilibrium of carbon deposition from gaseous C-H-O mixtures: updating for nanotubes, Rev. Chem. Eng. 33 (3) 217-235, 2017. DOI: 10.1515/revce-2016-0022.

222. J. Molenda, J. Kupecki, ……, Z. Jaworski, ……, P. Pianko-Oprych, …, Status report on high temperature fuel cells in Poland – Recent advances and achievements, Intern. J. Hydrogen Energy, 42 (7) 4366-4403, 2017. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.12.087.

223. P. Pianko-Oprych, S.M. Hosseini, Z. Jaworski, 3D CFD fluid flow and thermal analyses of a new design of plate heat exchanger. Polish Journal of Chemical Technology, 19 (1), 17 - 26, 2017, DOI: 10.1515/pjct-2017-0003.

224. Z. Jaworski, P. Pianko-Oprych. On nanotube carbon deposition at equilibrium in catalytic partial oxidation of selected hydrocarbon fuels. Intern. J. Hydrogen Energy, 42 (27) 16920-16931, 2017, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2017.05.191.

225. P. Pianko-Oprych, Z. Jaworski, Numerical investigation of a novel burner to combust anode exhaust gases of SOFC stacks, Polish Journal of Chemical Technology, 19 (3), 20-26, 2017, DOI: 10.1515/pjct-2017-0043.

226. P. Pianko-Oprych, T. Zinko, Z. Jaworski, CFD modelling of hydrogen starvation conditions in a planar Solid Oxide Fuel Cell, Polish Journal of Chemical Technology, 19, 1, 2017, 17-26. DOI: 10.1515/pjct-2017-0003.

227. P. Pianko-Oprych, T. Zinko, Z. Jaworski, Computational Fluid Dynamics calculation of a planar Solid Oxide Fuel Cell design running on syngas, Chemical and Process Engineering, 2017, 38, 4, 513-521. DOI: 10.1515/cpe-2017-0040.

228. A. Story, Z. Jaworski, A new model of cavern diameter based on a validated CFD study on stirring of a highly shear-thinning fluid, Chemical Papers, 2017, 71, 7,1255-1269. DOI: 10.1007/s11696-016-0119-y.

229. Z. Jaworski, P. Pianko-Oprych. On the deposition equilibrium of carbon nanotubes or graphite in the reforming processes of lower hydrocarbon fuels, Entropy, 2017, 19, 12, 1-13. DOI: 10.3390/e19120650.

230. Z. Jaworski, P. Pianko-Oprych. A comparative thermodynamic study of equilibrium conditions for carbon deposition from catalytic C-H-O reformates, Energies, 2018, 11 (5), Open Access 1177. DOI: 10.3390/en11051177.