mgr inż. Anna Story

obrazek

Specjalista naukowo-techniczny, doktorantka
Zakład Projektowania Systemów i Optymalizacji Procesowej
Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 42
71-065 Szczecin
tel: (+48 91) 449 45 28
e-mail: Anna.Story@zut.edu.pl