Wykształcenie


od 2012

Studia doktorskie
Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Dyscyplina: Inżynieria chemiczna
Stypendium doktoranckie i dla najlepszych doktorantów

2011-2012

Studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem i wynikiem ogólnym studiów 5,0
Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Specjalność: Inżynieria Procesowa
Temat pracy dyplomowej:
Analiza numeryczna CFD przepływu płynu w wybranych aparatach
Stypendium dla najlepszych studentów
Wpis do Złotej Księgi Absolwentów ZUT

2007 – 2011

Studia inżynierskie 
Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Temat pracy dyplomowej:
Oczyszczanie gazów odlotowych – projekt absorbera z wypełnieniem
Stypendium naukowe