Wykształcenie


10.10.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
pt. Badania przepływu płynów nienewtonowskich w mieszalniku wyposażonym w mieszadło PMT

Promotor:      prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski

Recenzenci:   prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz (Politechnika Łódzka)
                     dr hab. inż. Antoni Rożeń (Politechnika Warszawska)

2012 – 2017

Studia doktoranckie
Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Dyscyplina: Inżynieria chemiczna
Temat rozprawy doktorskiej:
Badania przepływu płynów nienewtonowskich w mieszalniku wyposażonym w mieszadło PMT

Stypendium doktoranckie i dla najlepszych doktorantów

2011 – 2012

Studia magisterskie
Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Specjalność: Inżynieria Procesowa
Temat pracy dyplomowej:
Analiza numeryczna CFD przepływu płynu w wybranych aparatach

Stypendium dla najlepszych studentów
Wynik ogólny studiów: 5,0
Wyróżnienie, wpis do Złotej Księgi Absolwentów ZUT

2007 – 2011

Studia inżynierskie 
Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Temat pracy dyplomowej:
Oczyszczanie gazów odlotowych – projekt absorbera z wypełnieniem
Stypendium naukowe