Granty i projekty badawcze

od roku 2012/2013Grant  z  MNiSW przyznany na projekty badawcze służące rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, nr zadania 517-10-013-4748/17 
01-06.2012                            Udział w realizacji projektu badawczego nr N N209 374139, pt. „Badania doświadczalne i numeryczne przepływu płynów lepkosprężystych”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr inż. Sylwia Peryt-Stawiarska