Granty i projekty badawcze

2013 – 2017Grant  z  MNiSW przyznany na projekty badawcze służące rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, nr zadania 517-10-013-4748/17 
12.01 – 15.06.2012                            

Udział w realizacji projektu badawczego nr N N209 374139, pt. „Badania doświadczalne i numeryczne przepływu płynów lepkosprężystych”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr inż. Sylwia Peryt-Stawiarska

Zadanie: „Sporządzenie siatek numerycznych stosowanych do obliczeń Numerycznej Mechaniki Płynów (CFD). Wykonanie wstępnych obliczeń weryfikacyjnych utworzonych siatek”