Doświadczenie zawodowe

od 11.10.2017Asystent
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska
01.12.2015 – 10.10.2017                       

Specjalista naukowo-techniczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Zakład Projektowania Systemów i Optymalizacji Procesowej

01.07 – 30.08.2014Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
„Opracowanie geometrii i siatek numerycznych o różnym stopniu gęstości i różnym typie komórek obliczeniowych dla
rekuperatora stosowanego w systemie zasilanym ogniwami paliwowymi typu SOFC wraz z wykonaniem symulacji numerycznych przepływu czynników roboczych przez rekuperator"
07.09 – 28.09.2013University of Birmingham, School of Chemical Engineering, staż naukowy pod opieką Pana Prof. Marka J. Simmonsa
01.12.2012 – 30.11.2015

Starszy technik
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Zakład Projektowania Systemów i Optymalizacji Procesowej

01.04 – 31.10.2012Firma Synthos S.A., Oświęcim – uczestniczka programu stypendialnego Generacja Synthos
12.01 – 15.06.2012

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
„Sporządzenie siatek numerycznych stosowanych do obliczeń Numerycznej Mechaniki Płynów (CFD). Wykonanie wstępnych
obliczeń weryfikacyjnych utworzonych siatek”

16.08 – 24.09.2010

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zakład Ciepłownictwa i Gospodarki Odpadami
Prace badawcze związane z procesem mieszania – praktyki studenckie

06.07 – 31.07.2009Firma „BETMIX” Sp. j., Nowogard  – praktyki studenckie