Doświadczenie zawodowe

od 01.12.2015                       

Specjalista naukowo-techniczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Zakład Projektowania Systemów i Optymalizacji Procesowej

12.2012-11.2015

Starszy technik
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Zakład Projektowania Systemów i Optymalizacji Procesowej

01.07-30.08.2014

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
„Opracowanie geometrii i siatek numerycznych o różnym stopniu gęstości i różnym typie komórek obliczeniowych dla
rekuperatora stosowanego w systemie zasilanym ogniwami paliwowymi typu SOFC wraz z wykonaniem symulacji numerycznych przepływu czynników roboczych przez rekuperator”

07-28.09.2013University of Birmingham, School of Chemical Engineering, staż naukowy pod opieką Pana Prof. Marka J. Simmonsa
01.04-31.10.2012Firma Synthos S.A., Oświęcim – uczestniczka programu stypendialnego Generacja Synthos
12.01-15.06.2012

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
„Sporządzenie siatek numerycznych stosowanych do obliczeń Numerycznej Mechaniki Płynów (CFD). Wykonanie wstępnych
obliczeń weryfikacyjnych utworzonych siatek”

16.08-24.09.2010

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zakład Ciepłownictwa i Gospodarki Odpadami
Prace badawcze związane z procesem mieszania – praktyki studenckie

06-31.07.2009Firma „BETMIX” Sp. j., Nowogard  – praktyki studenckie