Lista publikacji:


  1. Dylak A., Peryt-Stawiarska S.: Zastosowanie metody symulacji wielkowirowych do analizy przepływu Taylora-Couette’a płynu newtonowskiego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 3, s. 146-148 3 146-148, 2014, ISSN 0368-0827.
  2. Dylak A., Jaworski Z.: Numeryczne modelowanie pola prędkości cieczy silnie rozrzedzanej ścinaniem w mieszalniku z mieszadłem PMT. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 5, s. 339-340 5 339-340, 2014, ISSN 0368-0827.
  3. Story A., Jaworski Z.: Effect of the Numerical Grid Density on the Modelling of Fluid Flow in a Stirred Tank with a PMT Impeller. Technical Transactions. Chemistry R. 111, z. 24, z. 2-Ch, s. 115-123, 2014, ISSN 0011-4561.
  4. Story A., Jaworski Z., Simmons M., Nowak E.: PIV Measurements of the Velocity Field of a Newtonian Fluid in a Stirred Tank Equipped with the PMT Type Impeller. Technical Transactions. Chemistry R. 111, z. 24, z. 2-Ch, s. 125-134, 2014, ISSN 0011-4561.
  5. Dylak A., Jaworski Z.: A CFD Study of Formation of the Intensive Mixing Zone in a Highly Non-Newtonian Fluid, Proceedings of the 12th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, AIP Conf. Proc. 2015, 1648, s. 1-4, DOI: 10.1063/1.4912330.