Lista publikacji:


[1]    Dylak  A.,  Peryt-Stawiarska  S.:  Zastosowanie  metody  symulacji  wielkowirowych  do  analizy  przepływu  Taylora-Couette’a  płynu  newtonowskiego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014, 3, 146-148, ISSN 0368-0827.


[2]    Dylak A., Jaworski Z.: Numeryczne modelowanie pola prędkości cieczy silnie rozrzedzanej ścinaniem w mieszalniku z mieszadłem PMT. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014, 5, 339-340, ISSN 0368-0827.


[3]    Story A., Jaworski Z.: Effect of the Numerical Grid Density on the Modelling of Fluid Flow in a Stirred Tank with a PMT Impeller. Technical Transactions. Chemistry R. 111, 2014, 24, 2-Ch, 115-123, ISSN 0011-4561.


[4]     Story A., Jaworski Z., Simmons M., Nowak E.: PIV Measurements of the Velocity Field of a Newtonian Fluid in a Stirred Tank Equipped with the PMT Type Impeller. Technical Transactions. Chemistry R. 111, 2014, 24, 2-Ch, 125-134, ISSN 0011-4561.


[5]    Dylak A., Jaworski Z.: A CFD Study of Formation of the Intensive Mixing Zone in a Highly Non-Newtonian Fluid, Proceedings of the 12th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, AIP Conf. Proc., 2015, 1648, 1-4, DOI: 10.1063/1.4912330.


[6]    Story A., Jaworski Z.: A new model of cavern diameter based on a validated CFD study on stirring of a highly shear-thinning fluid, Chemical Papers, 2017, 71, 7, 1255-1269, DOI: 10.1007/s11696-016-0119-y.


[7]    Story A., Jaworski Z., Simmons M.J., Nowak E.: Comparative PIV and LDA studies of Newtonian and non-Newtonian flows in an agitated tank, Chemical Papers, DOI: 10.1007/s11696-017-0307-4.