mgr inż. Tomasz Zinko

obrazek

Doktorant
Zakład Projektowania Systemów i Optymalizacji Procesowej
Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 42
71-065 Szczecin
e-mail: Tomasz.Zinko@zut.edu.pl