Granty i projekty badawcze

7.12.2015-6.06.2016                                            

Udział w projekcie europejskim nr 325323 w ramach 7 Programu

1.05.2014- 31.10.2015

Ramowego, tytuł projektu: „SAFARI – SOFC stałotlenkowe ogniwa paliwowe jako pomocnicze źródła energii zasilające ciężarówki”;

05-09.10 2015

Tygodniowy staż naukowy w laboratorium ogniw paliwowych (testy stosu 4 ogniw tSOFC) w Catalonia Institute for Energy Research (IREC), Barcelona, Hiszpania;

1.02.2014-30.04.2014

Udział w projekcie europejskim nr 278629 w ramach 7 Programu Ramowego, tytuł projektu: „Rozwój systemu zasilania wyposażonego w stało-tlenkowe rurowe ogniwa paliwowe i integracja do układu bezzałogowego pojazdu (mini-UAV)”;

11.02- 31.08.2013

Staż w AVL Graz w Austrii w Instytucie Zaawansowanych Symulacyjnych Technologii, CFD (badania paliw zastępczych dla benzyny i oleju napędowego oraz wtrysku paliwa w warunkach flash boiling w programie AVL Fire);

27.06- 22.07.2011

Praktyka studencka w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 4 S.A. w Warszawie;